Institut sertifikovanih računovđa Crne Gore je samoregulatorno, nezavisno, dobrovoljno profesionalno udruženje.

Cilj Instituta sertifikovanih računovđa Crne Gore je da preduzima mjere na promovisanju znanja, sposobnosti, vještina i stučnosti svojih članova u poslovima računovodstva i revizije i u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS),Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja(MSFI), Međunarodnim standardima revizije ( MSR) i Međunarodnim standardima kontrole kvaliteta.

Misija Instituta sertifikovanih računovđa Crne Gore je jačanje i razvoj računovodstvene profesije sposobone da pruži usluge visokog kvaliteta i u javnom interesu, primjenom standarda profesionalnog ponašanja i etičkih zahtjeva.

U Crnoj Gori se profesionalno obrazovanje računovođa sprovodi posredstvom Instituta sertifikovanih računovđa Crne Gore, a po nacionalnom računovodstvenom standardu CORS-1 koje se odnosi na:

  • Profesionalno obrazovanje računovođa,
  • Pravilnik o polaganju ispita za sticanje profesionalnih zvanja u računovodstvu,
  • IFAC-ov Etički kodeks za profesionalne računovođe i
  • Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji.

Pored aktivnosti na području organizacije Instituta, ova strukovna organizacija je kroz svoj istorijski razvoj, glavnu aktivnost usmjeravala na stručnu obuku knjigovodstvenih i računovodstveno-revizorskih kadrova u privrednim i vanprivrednim djelatnostima i bankama, putem savjetovanja, seminara, simpozijuma i posebnih publikacija – časopisa.

Istorijski razvoj

Organizovan rad i aktivnost računovodstvenih i finansijskih radnika u Crnoj Gori počeo je 1956. godine osnivanjem Udruženja knjigovođa Crne Gore sa sjedištem u Titogradu.

Udruženje je saglasno promjenama društvenog i privrednog sistema više puta mijenjalo svoj naziv.Početkom sedamdesetih godina nazivalo se Savez računovodstveno-finansijskih radnika Crne Gore, dok je sredinom devedesetih godina prošlog vijeka nosilo ime Savez računovođa i revizora Crne Gore. Ova strukovna organizacija je u svome dugom razvoju uspješno pratila sve promjene koje su uticale na poslovni ambijent u Crnoj Gori, posebno na području računovodstva i revizije.

Primjenom Zakona o računovodstvu i reviziji i Međunarodnih računovodstvenih standarda, aprila 2002.godine Savez računovođa i revizora Crne Gore transformisan je u Institut računovođa i revizora Crne Gore – sa zadatkom unapređenja i razvoja računovodstva, revizije i analize poslovanja privrednih i neprivrednih subjekata u Crnoj Gori.

Pod uticajem globalnih promjena, koje su se reflektovale i na Crnu Goru, u pravcu prihvatanja tržišnog načina privređivanja, Institut prilagođava svoje aktivnosti novonastalim okolnostima, sprovođenjem programa recertifikacije starih računovodstvenih i revizorskih zvanja, u saradnji sa Ministarstvom finansija Crne Gore. Cilj ove recertifikacije je dodatna edukacija po IFAC-ovim standardima i programima edukacije, koja će doprineti tržišnoj verifikaciji novih, ali i ranije stečenih zvanja.

Shodno tome, u septembru 2006.godine, formiran je Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore, čiji je osnovni zadatak da implementira recertifikaciju i nove edukativne programe, kao i da obezbjedi konkurentnost i adekvatnu zaštitu računovodstvene profesije u Crnoj Gori.

Institut sertifikovanih računovođa je 2007.godine Uredbom Vlade Crne Gore, dobio ovlašćenje da u saradnji sa Savezom računovođa i revizora Srbije (član IFAC-a) i Ekonomskim fakultetom iz Podgorice, sprovodi program edukacije za računovodstvena zvanja, čime je preuzeo aktivnu ulogu u stvaranju uslova za obuku, kontinuiranu edukaciju računovođa i razvoj finansijskog izvještavanja u Crnoj Gori.

Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore vodi registar svojih članova, sertifikovanih računovođa, ovlašćenih računovođa, knjigovođa i vanrednih članova.

Pored redovnog organizovanja seminara, Institut sertifikovanih računovđa Crne Gore izdaje stručni mjesečni časopis Računovodstvo i revizija i kroz mnogobrojne aktivnosti učestvuje u razmjeni znanja i iskustva sa zemljama u regionu.