Predavač:
Doc. dr Dragan Mijović, Forenzički psiholog

  • Efikasna komunikacija kao osnova uspješnog ispitivanja u slučajevima finansijskog kriminala
  • Činioci koji ometaju i olakšavaju komunikaciju u forenzičkim razgovorima
  • Faze ispitivanja (Planiranje i priprema razgovora, inicijalni kontakt, uspostavljanje povjerenja, postavljanje specifičnih pitanja itd.)
  • Lične karakteristike dobrog ispitivača i vještine slušanja
  • Tipologija pitanja, kako ih postavljati i pravilno razumijevanje odgovora kroz verbalne i neverbalne poruke i gestove
  • Fiziološki aspekti i posmatranje reakcija ispitanika u cilju prepoznavanja izgovorenih laži
  • Uvodna pitanja, informativna pitanja, pitanja procjene i traganja za priznanjima
  • Glavne faze i djelovi vođenja razgovora i elementi konverzacije
  • Savremene tehnike vođenja razgovora (PEACE model britanskog Home office-i Raid model)

Seminar će biti održan u utorak, 10.09.2019. godine, sa početkom u 10:00h
Sala za edukaciju, ISRCG
Adresa: Ul. dr Vukašina Markovića 114
Registracija učesnika počinje u 9:30h
Broj mjesta je ograničen i mjesta se popunjavaju po redosledu pristiglih prijava

Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)

Za sve učesnike obezbijeđen štampani materijal i osvježenje.

Kotizacija:
Za zainteresovane koji nisu članovi/pretplatnici na časopis, kotizacija je 120€

Poslovni računi:
510-34282-14 (CKB)
565-160-92 (Lovćen banka)

Prijave:
020/227-442;
069/345-406,
069/160-972;
e-mail: [email protected]

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>