STRUČNI SEMINAR – WEBINAR (preko platforme „ZOOM“)

STRUČNI SEMINAR WEBINAR (preko platforme „ZOOM“)

Prijavljivanje će se vršiti putem e-maila: [email protected]

I DAN – 27.12.2021. godine

10:00

Sanja Bojanić, Načelnik u Centralnom registru privrednih subjekata

➢ Postupak registracije i promjena u CRPS-u
➢ Povećanje/smanjenje kapitala
➢ Procedure postupanja unutar organa
➢ Žalbeni postupak

12:00

Prof. dr Branislav Radulović, profesor kompanijskog prava, Predsjedik Udruženja pravnika Crne Gore i član Senata DRI

➢ Uloga i značaj revizorskih odbora u privrednim društvima
➢ Normativno-teorijski akspekt
➢ Funkcionisanje revizorskih odbora u crnogorskim privrednim
društvima – problemi i izazovi
➢ Studije slučaja
➢ Pitanja i odgovori

II DAN – 28.12.2021. godine

10:00

Prof. dr Zoran Petrović

➢ Sastavljanje napomena uz finansijske izvještaje

11:00

Obuka „Elektronski sistem javnih nabavki“ za ponuđače i naručioce - Gorana Mrvaljević, Načelnica Direkcije za praćenje sistema i upravljanje elektronskim javnim nabavkama - Aleksandar Mihaljević, Samostalni savjetnik u Direkciji za praćenje sistema i upravljanje elektronskim javnim nabavkama

➢ Uvod u elektronski sistem
➢ Kreiranje jednostavnih nabavki i otvorenih postupaka u elektronskom
sistemu javnih nabavki
➢ Praktična primjena CEJN-a
➢ Pitanja i odgovori

Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)

Kotizacija:
80 eura – za članove ISRCG, pretplatnike na časopis i kandidate za profesionalna zvanja
100 eura – za ostale zainteresovane

Poslovni računi:
510-34282-14 (CKB)
565-160-92 (Lovćen banka)