ISPITNI ROK – DECEMBAR 2015.

Rok za prijavu ispita i uplatu naknade za izlazak na ispit je 10 decembar 2015 (četvrtak).  Prijava ispita podrazumijeva dostavljen Institutu popunjen prijavni formular za ispit (na našem sajtu) i dokaz o izvršenoj uplati za naknadu. Prijava (skenirana) se može poslati i na e- mail:

[email protected]

Termin 13.12.2015 (nedelja)  
ispitni-rok-decembar-01

Termin 20.12.2015 (nedelja)
ispitni-rok-decembar-02

Kandidati su dužni da prate listu ispita i literature (na sajtu u dijelu profesionalne edukacije) , zbog eventualnih izmjena i dopuna !

Nakon objavljivanja rezultata ispita kandidati koji budu htjeli da pogledaju svoj rad, to mogu učiniti uz prethodnu najavu i uz dogovor o terminu sa menadžerom za edukaciju.


Napomene:

*** Kandidati za profesionalno zvanje na ispit dolaze najkasnije 20 minuta prije zvaničnog početka ispita, zbog prozivke, identifikacije i razmještanja po sali.


***
Kandidat za profesionalno zvanje na ispit donosi ličnu kartu ili pasoš (zbog identifikacije) i digitron (ako ispit sadrži zadatke). Zabranjena je upotreba mobilnog telefona ili drugih uređaja koji posjeduju računske radnje.

***Svi kandidati dobijaju radne sveske i specijalne hemijske olovke,sa kojima jedino mogu da rade ispit.Zabranjena je upotreba običnih olovaka ili drugih hemijskih olovaka. Upotreba drugih olovaka vodi diskvalifikaciji.

***Kandidatima se tokom identifikacije (pred ispit) dodjeljuje bar kod,a na radnim sveskama se ne smije unositi ime i prezime kandidata, jer to vodi diskvalifikaciji.

Spisak predavača po ispitima

Rb Ispit za zvanje “Knjigovođa” Predavači Predstavnik
1 1.1 Evidentiranje finansijskih transakcija Prvoslava Klepo, Sertifikovani računovođa ISRCG
Mr Selma Demirović Ekonomski fakultet
2 1.2 Informacije za menadžment kontrolu Prof.dr Ana Lalević – Filipović Ekonomski fakultet
Prvoslava Klepo, Sertifikovani računovođa ISRCG
3 1.3 Priprema finansijskih izvještaja Prvoslava Klepo, Sertifikovani računovođa ISRCG
Doc. dr Vinko Nikić, Sertifikovani računovođa ISRCG
4 1.4 Računovodstvo troškova Igor Pavićević, Sertifikovani računovođa ISRCG
Prof.dr Ana Lalević – Filipović Ekonomski fakultet
5 1.5 Sprovođenje revizorskih procedura Boško Nilević ,Ovlašćeni računovođa ISRCG
Igor Pavićević, Sertifikovani računovođa ISRCG
6 1.6 Poreski sistem Igor Pavićević, Sertifikovani računovođa ISRCG
Prvoslava Klepo, Sertifikovani računovođa ISRCG
7 1.7 Upravljanje kadrovima i sistemima Prof. dr Anđelko Lojpur Ekonomski fakultet
Prof. dr Milivoje Radović Ekonomski fakultet
8 1.8 Sastavljanje finansijskih izvještaja Dobrana Perović, Sertifikovani računovođa ISRCG
Prvoslava Klepo, Sertifikovani računovođa
9 1.9 Planiranje, kontrola i menadžment Igor Pavićević, Sertifikovani računovođa ISRCG
performansi Prof.dr Ana Lalević – Filipović Ekonomski fakultet
Rb Ispiti za zvanje “Ovlašćeni računovođa” Predavači Predstavnik
1 2.1 Pripremanje finansijskih izvještaja Prvoslava Klepo, Sertifikovani računovođa ISRCG
Mr Tanja Laković Ekonomski fakultet
2 2.2 Finansijske informacije za menadžment Mr Radovan Samardžić, Sertifikovani računovođa ISRCG
Prof.dr Milan Lakićević Ekonomski fakultet
3 2.3 Upravljanje kadrovima Prof. dr Milivoje Radović Ekonomski fakultet
Prof. dr Anđelko Lojpur Ekonomski fakultet
4 2.4 Informacioni sistemi Dr Dijana Kovačević Ekonomski fakultet
Todor Gagović, Sertifikovani računovođa ISRCG
5 2.5 Korporativno i poslovno pravo Dragan Rakočević, dipl pravnik Predsjednik Privrednog suda
Doc. dr Mijat Jocović Ekonomski fakultet
6 2.6 Poreski sistem Igor Pavićević, Sertifikovani računovođa ISRCG
Prvoslava Klepo, Sertifikovani računovođa ISRCG
7 2.7 Finansijski menadžment Maja Radoman, Ovlašćeni računovođa ISRCG
Prof.dr Milan Lakićević Ekonomski fakultet
8 2.8 Finansijsko izvještavanje Mr Enesa Bekteši, Sertifikovani računovođa ISRCG
Dobrana Perović,Sertifikovani računovođa ISRCG
9 2.9 Revizija i interna kontrola Prof. Dr Mirko Andrić, ovlašćeni revizor SRR Srbije
Mr Ljerka Momčilović,Sertifikovani računovođa ISRCG
Rb Ispiti za zvanje “Sertifikovani računovođa” Predavači Predstavnik
1 Usluge revizije i uvjeravanja Prof. Dr Mirko Andrić, ovlašćeni revizor SRR Srbije
Mr Ljerka Momčilović,Sertifikovani računovođa ISRCG
2 Menadžment performansi Igor Pavićević, Sertifikovani računovođa ISRCG
Prof. dr Anđelko Lojpur Ekonomski fakultet
3 Strateško poslovno planiranje i razvoj Prof. dr Anđelko Lojpur Ekonomski fakultet
Mr Nevenka Todorović, Ovlašćeni revizor ISRCG
4 Složeno korporativno izvještavanje Igor Pavićević, Sertifikovani računovođa ISRCG
Mr Enesa Bekteši,sertifikovani računovođa ISRCG
5 Strateški finansijski menadžment Prof. dr Dragan Mikerević Savez računovođa i revizora RS
Prof. dr Milan Lakićević Ekonomski fakultet

 

ISPITNI ROK – SEPTEMBAR 2015.

Rok za prijavu ispita i uplatu naknade za izlazak na ispit je 10 septembar 2015 (četvrtak).  Prijava ispita podrazumijeva dostavljen Institutu popunjen prijavni formular za ispit (na našem sajtu) i dokaz o izvršenoj uplati za naknadu. Prijava (skenirana) se može poslati i na mail [email protected].

Termin 13.09.2015 (nedelja)  
ispitni-rok-septembar-01

Termin 20.09.2015 (nedelja)

ispitni-rok-septembar-02

Kandidati su dužni da prate listu ispita i literature (na sajtu u dijelu profesionalne edukacije) , zbog eventualnih izmjena i dopuna !

Nakon objavljivanja rezultata ispita kandidati koji budu htjeli da pogledaju svoj rad, to mogu učiniti uz prethodnu najavu i uz dogovor o terminu sa menadžerom za edukaciju.


Napomene:

*** Kandidati za profesionalno zvanje na ispit dolaze najkasnije 20 minuta prije zvaničnog početka ispita, zbog prozivke, identifikacije i razmještanja po sali.

***Kandidat za profesionalno zvanje na ispit donosi ličnu kartu ili pasoš (zbog identifikacije) i digitron (ako ispit sadrži zadatke). Zabranjena je upotreba mobilnog telefona ili drugih uređaja koji posjeduju računske radnje.

***Svi kandidati dobijaju radne sveske i specijalne hemijske olovke,sa kojima jedino mogu da rade ispit.Zabranjena je upotreba običnih olovaka ili drugih hemijskih olovaka. Upotreba drugih olovaka vodi diskvalifikaciji.

***Kandidatima se tokom identifikacije (pred ispit) dodjeljuje bar kod,a na radnim sveskama se ne smije unositi ime i prezime kandidata,jer to vodi diskvalifikaciji.