VII specijalistički seminar za zvanje Forenzički računovođa (Finansijski forenzičar)

Analiza finansijskih iskaza kao instrument otkrivanja finansijske patologije i izrada izvještaja finansijske forenzike

Predavač:
Prof. dr Aleksandar Petković

Obezbijeđen seminarski materijal.
Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)

U okviru seminara biće obrađene sledeće teme:

Kotizacija:
100 eura – za članove ISRCG, pretplatnike na časopis i kandidate za profesionalna zvanja
120 eura – za ostale zainteresovane

Poslovni računi:
510-34282-14 (CKB)
550-7391-26 (Podgorička banka)
565-160-92 ( Lovćen banka)

Produžen rok za predaju finansijskih iskaza i prijava poreza na dobit i novi zahtjev ISRCG da se odloži plaćanje poreza na dobit

Poštovani članovi,

Koristimo priliku da vas informišemo da je Poreska uprava, na našu inicijativu, donijela odluku o produženju roka za predaju finansijskih iskaza i prijava poreza na dobit do 15.04.2020.godine, što se vidi i u mail-u koji vam dostavljamo u nastavku,

Važno je napomenuti da se odluka o prolongiranju zakonskog roka odnosi isključivo na podnošenje finansijskih iskaza i poreskih prijava, ali ne i na plaćanje poreske obaveze.

Što se tiče plaćanja poreske obaveze na osnovu PD prijave, juče smo uputili novi dopis Vladi Crne Gore sa zahtjevom da se prolongira plaćanje ove poreske obaveze za isti period kao što je i predaja finansijskih iskaza, zbog novonastale situacije.

S poštovanjem,

Generalni sekretar
Igor Pavićević

Važno obavještenje za članove

Poštovani članovi,

Usled vanrednih okolnosti, a u skladu sa odlukom Vlade Crne Gore i Ministarstva zdravlja o zabrani okupljanja od najmanje 15 dana i imajući u vidu da to direktno utiče na organizaciju Simpozijuma (planiran za 09. i 10. april), obavještavamo vas da smo sa Montenegro Stars Hotels Group i predavačima postigli dogovor da se organizacija Simpozijuma odloži za 07. i 08. maj, pod istim uslovima.

Takođe, molimo vas da pratite sve preporuke Ministarstva zdravlja, jer je najvažnije očuvati svoje zdravlje i zdravlje članova porodice.

Znamo da će ove novonastale okolnosti uticati na otežano poslovanje, pa smo danas uputili zahtjev Poreskoj upravi i Ministarstvu finansija da se najmanje za 15 dana odloži predaja ili toleriše kašnjenje u predaji finansijskih iskaza za 2019. godinu.

Stručne službe ISRCG će i u ovim okolnostima biti uz vas, sve do završetka predaje finansijskih iskaza za 2019. godinu. Ukoliko budete imali dileme oko sastavljanja finansijskih iskaza i izvještaja menadžmenta, slobodno nas kontaktirajte. Pored uobičajenih kontakt brojeva, uveli smo još jednu mobilnu liniju na broj 069/228-017 (mogućnost i Viber komunikacije), kako bi na što efikasniji način odgovorili svim vašim zahtjevima.

Istovremeno vas obavještavamo da su u Sl. listu CG br. 011/20 od 06.03.2020.godine, objavljeni Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za pravna lica registrovana za obavljanje privredne djelatnosti i druga pravna lica i Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih iskaza za privredna društva i druga pravna lica, koji će se odnositi na finansijsko izvještavanje za 2020. i naredne godine.

Uz sledeći broj časopisa „Računovodstvo i revizija“ (broj: 3-4/2020), koji je u pripremi, biće vam dostavljen CD sa Excel formom novih finansijskih iskaza, na Crnogorskom i Engleskom jeziku. Uz to, očekujte da će u časopisu biti dato uputstvo i pojašnjenja vezana za usklađivanje obrazaca finansijskih iskaza sa Direktivom 2013/34/EU.

Uskoro se očekuje objavljivanje novog IFAC-ovog Etičkog kodeksa i novih MRS/MSFI (sa primjenom od ove godine).

U prilogu vam dostavljamo uopštenu novu formu Ugovora o radu, usklađenu sa novim Zakonom o radu, uz određena pojašnjenja na osnovu pitanja članova. Priloge možete otvoriti klikom na plava dugmad ispod ovog mail-a.

Koristimo priliku da vas obavijestimo da se kursevi, koje organizuje ISRCG, odlažu do daljnjeg.
 S poštovanjem, uz želje za dobro zdravlje,
 Generalni sekretar
Igor Pavićević