Oglas za radno mjesto (pripravnik)

Institut sertifikovanih računovđa Crne Gore je samoregulatorno, nezavisno, dobrovoljno profesionalno udruženje. Cilj Instituta sertifikovanih računovđa Crne Gore je da preduzima mjere na promovisanju znanja, sposobnosti, vještina i stručnosti svojih članova u poslovima računovodstva i revizije i u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI), Međunarodnim standardima revizije (MSR) i Međunarodnim standardima kontrole kvaliteta.

XVI KONGRES RAČUNOVOĐA I REVIZORA CRNE GORE: Javni poziv za dostavljanje rada

Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore, u saradnji sa Ekonomskim fakultetom iz Podgorice, organizuje XVI Kongres računovođa i revizora Crne Gore, na temu:

FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENE INOVACIJE U FUNKCIJI
POUZDANOG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

Cilj Kongresa je da promoviše razmjenu stručnih i naučnih znanja i iskustava iz oblasti računovodstva, revizije, i srodnih oblasti.

Pozivamo Vas da uzmete učešće u radu XIV Kongresa računovođa i revizora Crne Gore, koji će se održati u hotelu “Mediteran” u Bečićima (Budva) od 07. do 09. oktobra 2021. godine, tako što ćete za Kongres napisati stručni/naučni rad.

Zainteresovani za dostavljanje radova mogu dostaviti apstrakte svojih stručnih i naučnih radova organizatoru do 15. avgusta 2021. godine. Odbor za recenziju će dati odgovor o prihvatanju rada na osnovu abstrakta do 20. avgusta 2021. godine, dok je rok za predaju kompletne verzije rada 20. septembar 2021. godine.

Molimo Vas da abstrakt bude napisan na engleskom i crnogorskom / srpskom/ hrvatskom/ bosanskom jeziku. Takođe Vas molimo da rad bude napisan latiničnim pismom.

Ukoliko dođe do pogoršanja epidemiološke situacije u Crnoj Gori, Kongres će se održati on-line, u formi webinara. Ukoliko do toga dođe, bićete blagovremeno obaviješteni.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. +382(0)67/025 879 ili putem email-a [email protected]