Međunarodni odbor za standard revizije i usluge uvjeravanja (engl. International Auditing and Assurance Standards Board – IAASB) je nezavisno tijelo za utvrđivanje standarda u službi javnog interesa koje utvrđuje standard visokog kvaliteta za reviziju, usluge uvjeravanja i druge povezane oblasti, koji olakšava njihovo prihvatanje i primjenu. U tu svrhu, IAASB unapređuje kvalitet i konzistentnost prakse širom svijeta i jačanje  povjerenja javnosti u globalnu profesiju revizije i uvjeravanja..

PREUZMI CIJELI DOKUMENT