Dobrom računovođi su nekada bili dovoljni papir, olovka i kalkulator kako bi uspješno obavljao svoj posao. Međutim, u  poslovnom svijetu današnjice tradicionalni nivo znanja više nije dovoljan.

Bez osnovne informatičke pismenosti nezamislivo je baviti se bilo kojim poslom, a pogotovo ovim. Jedna od aplikacija koja je najpotrebnija računovođama u svakodnevnom radu je neizostavno Excel. On postaje čarobni kalkulator savremenog računovođe koji može činiti čuda ako se zna njime rukovati. Upravo je to ono čemu vas želimo podučiti na ovom kursu: kako da koristite Excel za povećanje efikasnosti i efektivnosti.

Trebate tabelarni proračun bilo koje vrste, mini bazu zaposlenih, proizvoda, ugovora.., obračun zarada, automatski preračun minulog staža, detaljan kontni plan, bilansne šeme, evidenciju osnovnih sredstava, detaljnu analizu po kontima (od 1 do 6 cifara)? Ove i mnoge druge svakodnevne aktivnosti moći ćete brzo i jednostavno automatizovati pomoću Excel-a.

Ne morate biti informatički stručnjak, niti su Vam neophodna dodatna ulaganja u sofisticirane softvere. Potrebno je samo da razumijete svoje poslovne zadatke, a mi ćemo vam pomoći da ih kvalitetno izvrsavate koristeći znanja u Excelu.

Kurs je podijeljen na početni i napredni nivo, sa po 8 časova vježbi i 8 časova predavanja koji su u potpunosti prilagođeni računovođama (primjeri iz računovodstvene prakse, izrada računovodstvenih analiza, obračuna, obrazaca i sl.)

 • Plan početnog kursa:

  1. Osnovne operacije (otvaranje, zatvarenje, snimanje…)
  2. Osnovna podešavanja i unošenje podataka
  3. Organizacija podataka (radna sveska, radni list, kolone…)
  4. Formatiranje, selektovanje, kopiranje, premjestanje, brisanje
  5. Formule i funkcije
  6. Izrada dokumenata i formulara
  7. Pretraživanje i zamjena teksta
  8. Sortiranje i filtriranje
 • Plan naprednog kursa

  1. Kreiranje novih objekata (slike, fajlovi) i linkovanje
  2. Kreiranje grafikona
  3. Korišćenje naprednih funkcija
  4. Validacija i uslovno formatiranje
  5. Grupisanje podataka u subototal
  6. Pivot tabele – kreiranje i modifikovanje
  7. Pivot tabele – analiza podataka
  8. Zaštita podataka – izrada menija
 • Vježbe

  obračun zarada
  obračun minulog staža
  izrada dokumenata i formulara
  kontni plan
  bilansi
  obračun godišnjih odmora i slobodnih dana


PREDAVAČ: g- din Vladislav Karadžić, dipl. ecc 

Rad u malim grupama (do 15 kandidata) 


Cijena obuke iznosi
80€
po polazniku – ZA POČETNI KURS

100€ po polazniku – ZA NAPREDNI KURS

Nakon završenog kursa dobija se Potvrda.


NAPOMENA:

Prijava za napredni kurs, NE PODRAZUMIJEVA obavezno završen početni kurs.


Prijave za kurs: EXCEL za računovođe možete preuzeti na našem sajtu: www.isrcg.org  Rok za prijavu je 20.02.2016. godine, a prijave se šalju putem e- mail- a na: [email protected] ili putem fax- a:+382 20/ 227-402 (radnim danima od 08-16h).