Želite li da steknete specifično znanje u profesiji?

Upišite specijalističku obuku za Forenzičke računovođe i 
budite u timu najboljih

PREDAVAČI:

 • Američki forenzičari
 • Sudski vještaci
 • Specijalno državno tužilaštvo
 • Revizori
 • Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma
 • Forenzičke računovođe

Obuka traje najmanje 1 godinu i sastoji se iz:

 • 7 tematskih seminara

(forenzika poreza, stečaja, protivpravnog prisvajanja sredstava, sprječavanja pranja novca, metodologije vođenja istraga, modeli otkrivanja krivičnih radnji i sastavljanje forenzičkog izvještaja

 • + 1 gratis seminar iz oblasti metodologije obavljanja forenzičkih razgovora sa praktičnom obukom na poligrafima
 • Polaganja 5 ispita
 • Izrada i odbrana specijalističkog rada iz oblasti forenzike

ISPITI:

 • Metodologija analize, umrežavanje dokumentacije i vođenje istraga (Specijalno državno tužilaštvo, ANB)
 • Faze, modaliteti i tehnike pranja novca, uloga i saradnja IFAC-a i organizacije FATF – The Financial Action Task Force (Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, ISRCG)
 • Sastavljanje izvještaja forenzike, forenzika stečaja i poreza (Prof. dr Aleksandar Petković, ISRCG)
 • Borba protiv korupcije, protivpravnog prisvajanja sredstava i lažnog finansijskog izvještavanja (Prof. dr Aleksandar Petković, ASK, ISRCG)
 • Tipologija kriminalnih radnji, korporativna uloga i odgovornost menadžmenta, odbora, internog i eksternog revizora (ISRCG)

SADRŽAJI I CILJEVI:

 • Uvodna razmatranja o finansijskoj forenzici;
 • Kontrolno okruženje i metodologija procjene rizika kriminalne radnje;
 • Otkrivanje kriminalnih radnji, metodologija saslušanja i psihološki profil počinioca;
 • Istražni postupci (principi i tehnike umrežavanja dokumentacije) i oblici i tehnike protivpravnog prisvajanja sredstava sa registrom rizika;
 • Faze i postupci pranja novca i finansiranja terorizma sa registrom rizika i tehnike sastavljanja lažnih finansijskih izvještaja;
 • Forenzika poreza i forenzika stečaja;
 • Primjena matematičkih modela u forenzici i sastavljanje forenzičkih izvještaja

VJEŠTINE:

 • Svi polaznici će biti praktično obučeni za uspješnu primjenu metodologija borbe protiv korupcije, pranja novca i finansiranja terorizma
 • Svi polaznici će jasno znati svoju ulogu i odgovornost u otkrivanju kriminalnih radnji, u zavisnosti od svog profesionalnog opredjeljenja;
 • Svi polaznici će biti praktično osposobljeni da kreiraju alate internih kontrola, procjene rizika, učestvovanja u tehnici brain storming- a uz analizu mjerljivosti primjenljivih aktivnih i pasivnih internih kontrola;
 • Svi polaznici će biti praktično osposobljeni za sofisticiranu analizu finansijskih izvještaja i metodologija kognitivnog i neurolingvističkog intervjua uz razumijevanje reakcija saslušavanih lica;
 • Svi polaznici će ovladati praktičnim vještinama korišćenja asocijativne, temporalne, inferencione i drugih oblika analiza sa ciljem povezivanja činjenica;
 • Svi polaznici će ovladati vještinama otkrivanja protivpravnog prisvajanja i “skidanja” gotovog novca, stvaranja lažnih obaveza, ali i brojnih tehnika koruptivnog djelovanja u oblasti javnih nabavki, sukoba interesa, poslovnim ucjenama;
 • Svi polaznici će biti praktično obučeni da prepoznaju i otkriju tehnike sačinjavanja lažnih finansijskih izvještaja i da se upoznaju sa modalitetima “kreativnog računovodstva”, ali i sa načinima pranja novca stečenog od kriminalnih aktivnosti uz upotrebu off- shore kompanija i shell- banaka.
 • Svi polaznici će biti praktično obučeni da prepoznaju sve modalitete poreskih i stečajnih malverzacija.

Ovo specijalističko zvanje mogu dobiti:

 • Članovi ISRCG (zvanja „Ovlašćeni računovođa“ i „Sertifikovani računovođa“)
  i lica koja po službenoj dužnosti učestvuju u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije:
 • Ministarstvo unutrašnjih poslova – sektori kriminalističke policije i forenzičkog centra
 • Agencija za sprječavanje korupcije
 • Agencija za nacionalnu bezbijednost
 • Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma
 • Državno tužilaštvo
 • Državna revizorska institucija
 • Poreska uprava
 • Uprava carina
 • Uprava za javne nabavke
 • Interni revizori
 • Unutrašnji revizori u javnom sektoru
 • Sudski vještaci ekonomsko-finansijske struke
[contact-form-7 id=”2562″ title=”Forenzika”]