Poštovani članovi,

Obaveštavamo vas da za Godišnju prijavu poreza na dohodak fizičkih lica (GPPFL), za sada nije uspostavljen sistem elektronske prijave pa će se ista predavati u papirnoj verziji.

Napominjemo da se GPPFL podnosi do kraja aprila tekuće godine za prethodnu godinu.

U prilogu možete naći obrazac Godišnje prijave poreza na dohodak fizičkih lica u word formatu.

Srdačan pozdrav,

Administracija ISRCG