Seminar će biti održan u subotu 22.07.2017. godine, sa početkom u 10h

Sala za edukaciju, ISRCG,

adresa: ul. dr Vukašina Markovića 114

 Predavač: Prof. dr Aleksandar Petković 

Finansijski forenzičar Američke asocijacije ovlašćenih finansijskih forenzičara (CFRA)

Sadržina tematskih jedinica:

♠ Pojam i istorijat finansijske forenzike

♠ Djelokrug rada i vrste finansijske forenzike

♠ Pojam, priroda i vrste kriminalnih radnji

♠ Podjela kriminalnih radnji

♠ Krivično- pravni aspekt kriminalnih radnji

♠ Pojam, struktura, uloga i principi korporativnog upravljanja u kontekstu kriminalnih radnji

♠ Uloga i odgovornost upravnih i izvršnih odbora

♠ Uloga i odgovornost rukovodstva

♠ Odbori revizora i kriminalne radnje

♠ Interna revizija i nezakonitosti u poslovanju

♠ Nezavisni revizor i kriminalna radnja

♠ Uloga represivnog aparata države i koncept korporativnog upravljanja


Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)


Kotizacija:

100 eura po seminaru za članove ISRCG, pretplatnike na časopis, kandidate za profesionalna zvanja i prijavljene za specijalizaciju 

120 eura po seminaru – za ostale zainteresovane

*Polaznicima je obezbijeđen priručnik* 


Poslovni računi:                                                
510-34282-14 (CKB)

550-7391-26 (Podgorička banka)

565-160-92 (Lovćen banka)