Seminar će biti održan u subotu 24.11.2018. godine, sa početkom u 10h
Sala za edukaciju, ISRCG,
adresa: ul. dr Vukašina Markovića 114

Predavači:
10:00-11:30 Ilinka Vuković, ovlašćeni revizor, forenzički računovođa, sudski vještak
Sadržina tematskih jedinica:

  • Pojam finansijske forenzike
  • Pojam, priroda i vrste kriminalnih radnji
  • Pojam, struktura, uloga i principi korporativnog upravljanja u kontekstu kriminalnih radnji
  • Uloga i odgovornost upravnih i izvršnih odbora
  • Uloga i odgovornost rukovodstva
  • Odbori revizora i kriminalne radnje
  • Interna revizija i nezakonitosti u poslovanju
  • Nezavisni revizor i kriminalna radnja
  • Uloga represivnog aparata države i koncept korporativnog upravljanja

11:30-12:00 Pauza (kafa i sendviči)

12:00-14:00 Milan Radulović, Glavni inspektor, Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma


Sadržina tematskih jedinica:

  • Faze, modaliteti i tehnike pranja novca – u prilogu ove Agende

Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)
*Polaznicima je obezbijeđen priručnik*


Kotizacija:
100 eura po seminaru za članove ISRCG, pretplatnike na časopis, kandidate za profesionalna zvanja i prijavljene za specijalizaciju
120 eura po seminaru – za ostale zainteresovane


Poslovni računi:
510-34282-14 (CKB)
550-7391-26 (Podgorička banka)
565-160-92 (Lovćen banka)


PREUZMI SADRŽAJ

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.