Autori Brian Bluhm, zamjenik predsjedavajućeg, i Phil Cowperthwaite, član Komisije za male i srednje prakse pri MFR

Uvod

Odbor za međunarodne standarde revizije i usluga uvjeravanja (u daljem tekstu: IAASB ) objavio je predloge koji bi mogli iz temelja da promijene revizorski izvještaj, značajno povećavajući njegovu komunikativnu vrijednost. Nacrtom se predlaže novi standard, Međunarodni standard revizije (u daljem tekstu: ISA ) 701, Komuniciranje ključnih pitanja revizije u nezavisnom revizorskom izvještaju, te niz revizija postojećih standarda, uključujući i ISA 700, Formiranje mišljenja i izvještavanje o finansijskim iskazima (vidi IAASB saopštenje za javnost). Dok bi pomenuti predlozi znatno izmijenili oblik revizorskog izvještavanja za kotirane entitete, uticaj na nekotirane entitete bio bi mnogo manji. Međutim, predloženi su i zahtjevi koji bi se primjenjivali na sve revizije. Oni imaju za cilj da pomognu da se prikaže vrijednost revizije i, shodno tome, mogu poboljšati uslugu i promovisati efikasnost angažmana.

Ovaj članak prikazuje pomenuti uticaj i predlaže načine na koji se male i srednje prakse i mala i srednja preduzeća mogu uključiti u osiguranje najboljeg mogućeg ishoda.

PREUZMITE DOKUMENT