Seminar će biti održan u subotu 22.12.2018. godine, sa početkom u 10h
Sala za edukaciju, ISRCG, adresa: ul. dr Vukašina Markovića 114

Predavač:

Prof. dr Aleksandar Petković, Sertifikovani finansijski forenzičar i profesor forenzičkog računovodstva sa dugogodišnjim praktičnim iskustvom u sprječavanju i otkrivanju svih oblika finansijske patologije

 Tema: Forenzika poreza

Sadržina tematskih jedinica:

  • Poreska utaja i poreska optimizacija
  • Teritorijalni aspekt prikrivanja imovine i prihoda (poreski rajevi, off shore finansijski centri, jurisdikcije tajnosti)
  • Prikrivanje stvarnog vlasništva imovine i prihoda kroz inovativne forme privrednih subjekata (povjerenički fondovi, off shore kompanije, “školjka” kompanije, “slobodne” kompanije)
  • Prikrivanje stvarnog vlasništva, imovine i prihoda putem instrumenata pravne fikcije (“kvazi” direktori, “kvazi” akcionari, šifrovani tajni računi, “isturena” lica, lanci privrednih subjekata i posrednika, akcije na donosioca)
  • Inovirane tipologije utaja poreza (Fiktivni otkupi sekundarnih sirovina, fiktivna povećanja kapitala, fiktivni osnivački ulozi i pozajmice osnivača, fiktivni izvoz na off shore finansijske centre, regionalni aspekti utaje poreza- Srbija, Ruska federacija, Ukrajina, Bjelorusija, Turska, Karusel prevare u Evropskoj uniji)

Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)

*Polaznicima je obezbijeđen priručnik* 

Kotizacija:

100 eura po seminaru za članove ISRCG, pretplatnike na časopis, kandidate za profesionalna zvanja i prijavljene za specijalizaciju

120 eura po seminaru – za ostale zainteresovane

Poslovni računi:
510-34282-14 (CKB)
550-7391-26 (Podgorička banka)
565-160-92 (Lovćen banka)