Predavač:

Dr Aleksandar Petković

Sadržina tematskih jedinica:

♣ Oblici i tehnike protivpravnog prisvajanja sredstava

♣ Modaliteti kreiranja i prezentovanja lažnih finansijskih izveštaja

♣ Koruptivne radnje i sukobi interesa u javnim nabavkama i neposrednom pregovaranju

♣ Faze, modaliteti i tehnike pranja novca

♣ Studije slučaja


Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)

Kotizacija:

100 eura za članove ISRCG, pretplatnike na časopis, kandidate za profesionalna zvanja i prijavljene za specijalizaciju

120 eura za ostale zainteresovane


Poslovni računi:                                                
510-34282-14 (CKB)

550-7391-26 (Podgorička banka)

565-160-92 (Lovćen banka)


Seminar će biti održan u subotu 25.06.2016. godine, sa početkom u 10h

Sala za edukaciju, ISRCG,

adresa: ul.dr Vukašina Markovića 114, Podgorica