Feb 08

Pitanja i odgovori sa seminara

U toku seminara Budžetsko računovodstvo predstavnici Ministarstva finansija i Državne revizorske institucije su razriješili mnogobrojna pitanja, a naš saradnik g-din Jovan Đuranović za vasdaje odgovore na ona koja su priložena u pismenoj formi.

 

Pitanje: Da li su potrošačke jedinice lokalne samouprave u obavezi da sastavljaju finansijske izvještaje?

Odgovor: Po Zakonu o lokalnoj samoupravi (član 94) se navodi da se primitci i izdaci iskazuju u budžetu opštine u skladu sa Zakonom.

Pitanje: Šta treba uraditi sa sredstvima koja su upisana a nisu evidentirana u ranijem periodu, niti je poznata njihova vrijednost?

Odgovor: Potrebno je izvršiti procjenu od strane ovlašćenog procjenjivača i nakon toga evidentirati ta sredstva.

Pitanje: Po kolektivnom ugovoru stoji da je neoporeziva otpremnina za odlazak u penziju jednaka iznosu od šest cijena rada. Pojedine škole dobijaju do dvadeset cijena rada za ovu vrstu otpremnine. Da li je taj iznos oporeziv?

Odgovor: Po članu 5a, stav 7. Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica se navodi da su neoporezive otpremnine do iznosa od 1000 €.

Ostala pitanja i odgovore možete pročitati u časopisu

Računovodstvo i revizija broj 4-5/2010.

Autor: administrator
Štampa PDF

Novi revizorski softver

Descartes

Descartes - revizorski software odobren od Evropskog udruzenja Racunovodja (FEE) snapshot 1 snapshot 2

 

Novo izdanje sajta

ISRCG

Unaprijedite poslovanje i oglasite se putem sajta ISRCG. Ovo može biti mjesto za vašu reklamu

ISRCG.org Sva prava zadržana Kreiranje i razvoj: www.jovanovicdesign.com