INSTITUT SERTIFIKOVANIH RAČUNOVOĐA CRNE GORE nosilac Uredbe Vlade Crne Gore (SI.list 44/07 i 33/10) o povjeravanju poslova računovodstva i revizije organizuje:

Stručna obuka za pomoćne poslove u računovodstvu

Excel za računovođe – kurs za unaprjeđenje vještina