Spisak članova koji su stekli specijalističku licencu INTERNI REVIZOR, kod Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore

rb Prezime i ime Broj licence Internog revizora Profesionalno računovodstveno zvanje
1 Aleksić Snežana IR12AS086 Sertifikovani računovođa
2 Andrijević Mirjana IR12AM090 Sertifikovani računovođa
3 Babić Tamara IR12BT076 Sertifikovani računovođa
4 Bajić Mirjana IR11BM027 Ovlašćeni računovođa
5 Bajković Milka IR13BM114 Ovlašćeni računovođa
6 Bajraktari Gezim IR12BG083 Ovlašćeni računovođa
7 Bastać Nevenka IR12BN107 Sertifikovani računovođa
8 Bešović Zorica IR12BZ071 Ovlašćeni računovođa
9 Biga Olivera IR13BO113 Ovlašćeni računovođa
10 Blagojević Tatjana IR12BT073 Ovlašćeni računovođa
11 Bojović Olga IR11BO004 Sertifikovani računovođa
12 Bojović Olga IR12BO063 Ovlašćeni računovođa
13 Bošković Sonja IR12BS085 Ovlašćeni računovođa
14 Bovan Mladenka IR11BM012 Sertifikovani računovođa
15 Božović Jelena IR12BJ066 Ovlašćeni računovođa
16 Cakić Milena IR12CM065 Sertifikovani računovođa
17 Cakić Vesna IR11CV031 Sertifikovani računovođa
18 Caković Milanka IR11CM024 Sertifikovani računovođa
19 Čupić Sonja IR11ČS005 Sertifikovani računovođa
20 Dačević Vasiljka IR11DV042 Sertifikovani računovođa
21 Damjanović Marija IR12DM087 Sertifikovani računovođa
22 Dobrilović Ljiljana IR11DLj043 Sertifikovani računovođa
23 Dragović Vladimir IR12DV109 Ovlašćeni računovođa
24 Drobnjak Ivana IR12DI081 Ovlašćeni računovođa
25 Đukanović Milijana IR12ĐM067 Ovlašćeni računovođa
26 Đurović Vesna IR12ĐV082 Sertifikovani računovođa
27 Fatić Sanija IR11FS041 Sertifikovani računovođa
28 Golubović Vesna IR12GV103 Ovlašćeni računovođa
29 Goranović Biljana IR11GB015 Ovlašćeni računovođa
30 Ivanišević Dubravka IR12ID064 Ovlašćeni računovođa
31 Ivanović Zoran IR12IZ096 Ovlašćeni računovođa
32 Jakovac Jelena IR11JJ033 Sertifikovani računovođa
33 Janković Srđan IR12JS108 Sertifikovani računovođa
34 Jaridić Anka IR11JA039 Sertifikovani računovođa
35 Jontes Sandra IR12JS098 Ovlašćeni računovođa
36 Kalač Ruždija IR12KR059 Ovlašćeni računovođa
37 Kasalica Žana IR11KŽ036 Ovlašćeni računovođa
38 Kotlaja Vesna IR11KV023 Sertifikovani računovođa
39 Luketić Snežana IR12LS078 Sertifikovani računovođa
40 Ljumović Miloš IR12LJM091 Ovlašćeni računovođa
41 Maletin Svetlana IR12MS099 Ovlašćeni računovođa
42 Markuš Budimirka IR12MB060 Ovlašćeni računovođa
43 Martinović Stanislava IR12MS088 Ovlašćeni računovođa
44 Mašanović Dragana IR12MD080 Sertifikovani računovođa
45 Matović Lidija IR12ML075 Sertifikovani računovođa
46 Mićović Dragan IR12MD102 Ovlašćeni računovođa
47 Mićunović Zorana IR11MZ009 Ovlašćeni računovođa
48 Mihaljević Ljiljana IR12MLj058 Ovlašćeni računovođa
49 Mihović Zagorka IR12MZ072 Ovlašćeni računovođa
50 Miladinović Milijana IR12MM061 Sertifikovani računovođa
51 Milić Dostina IR11MD011 Ovlašćeni računovođa
52 Milikić Milica IR11MM038 Ovlašćeni računovođa
53 Milikić Svetislav IR12MS101 Ovlašćeni računovođa
54 Milinović Ljiljana IR11MLj037 Sertifikovani računovođa
55 Milošević Dinko IR12MD097 Ovlašćeni računovođa
56 Mirović Anka IR12MA092 Sertifikovani računovođa
57 Mišolić Srđan IR11MS021 Sertifikovani računovođa
58 Momčilović Ljerka IR11MLj035 Sertifikovani računovođa
59 Mračević Svetlana IR11MS051 Ovlašćeni računovođa
60 Nikčević Mladenka IR11NM028 Ovlašćeni računovođa
61 Nikić Vinko IR11NV050 Ovlašćeni računovođa
62 Nikitović Dušanka IR11ND030 Sertifikovani računovođa
63 Nikolić Nemanja IR11NN025 Sertifikovani računovođa
64 Nikolić Slobodan IR12NS089 Ovlašćeni računovođa
65 Orlandić Nedeljka IR12ON111 Ovlašćeni računovođa
66 Pavićević Igor IR11IP001 Sertifikovani računovođa
67 Pavićević Zoran IR11PZ046 Sertifikovani računovođa
68 Pejović Biljana IR12PB074 Ovlašćeni računovođa
69 Peković Vera IR12PV062 Ovlašćeni računovođa
70 Perović Dobrana IR11PD016 Sertifikovani računovođa
71 Pešić Snežana IR12PS093 Ovlašćeni računovođa
72 Popović Ljiljana IR13PLj115 Ovlašćeni računovođa
73 Praščević Milica IR12PM106 Sertifikovani računovođa
74 Radoman Nenad IR12RN084 Ovlašćeni računovođa
75 Radulović Anita IR12RA094 Ovlašćeni računovođa
76 Radulović Todorović Nevenka IR11RN056 Sertifikovani računovođa
77 Raičković Slađana IR11SR002 Ovlašćeni računovođa
78 Rakočević Predrag IR12RP112 Sertifikovani računovođa
79 Ražnatović Mirjana IR12RM068 Sertifikovani računovođa
80 Samardžić Radovan IR11RS045 Ovlašćeni računovođa
81 Smolović Slavojka IR12SS104 Ovlašćeni računovođa
82 Spaić Krsto IR11SK048 Sertifikovani računovođa
83 Stanković Mladenka IR11SM007 Ovlašćeni računovođa
84 Stjepanović Jelena IR11SJ053 Sertifikovani računovođa
85 Stojanović Lazar IR11SL047 Ovlašćeni računovođa
86 Stojović Jelena IR12SJ077 Ovlašćeni računovođa
87 Strugar Jelena IR11SJ006 Sertifikovani računovođa
88 Šćepanović Nataša IR11ŠN019 Ovlašćeni računovođa
89 Tadić Nikica IR12TN057 Sertifikovani računovođa
90 Tatar Slavka IR12TS095 Ovlašćeni računovođa
91 Todorović Golubović Milena IR12GM100 Sertifikovani računovođa
92 Todorović Nada IR11TN013 Sertifikovani računovođa
93 Todorović Zoran IR11TZ054 Sertifikovani računovođa
94 Tomašević Nena IR11TN018 Ovlašćeni računovođa
95 Tomić Tijana IR12TT069 Sertifikovani računovođa
96 Tripković Nataša IR12TN079 Sertifikovani računovođa
97 Tušup Brankica IR11TB026 Ovlašćeni računovođa
98 Vojinović Radosava IR11VR022 Ovlašćeni računovođa
99 Vojinović Ruža IR11VR003 Ovlašćeni računovođa
100 Vučić Ljiljana IR12VLJ105 Ovlašćeni računovođa
101 Vučinić Lidija IR11VL008 Sertifikovani računovođa
102 Vučković Nada IR11VN014 Ovlašćeni računovođa
103 Vujković Miodrag IR11VM049 Sertifikovani računovođa
104 Vujošević Danijela IR11VD029 Sertifikovani računovođa
105 Vujović Čedo IR11VČ010 Ovlašćeni računovođa
106 Vujović Maja IR11VM017 Sertifikovani računovođa
107 Vujović Zorica IR11VZ034 Sertifikovani računovođa
108 Vukićević Zoran IR11VZ032 Ovlašćeni računovođa
109 Vuković Ilinka IR11VI055 Sertifikovani računovođa
110 Vuksanović Atina IR11VA044 Ovlašćeni računovođa
111 Vulikić Radonja IR12VR070 Ovlašćeni računovođa
112 Zogović Branko IR12ZB110 Sertifikovani računovođa
113 Tanja Radović IR14MR053 Ovlašćeni računovođa
114 Đikanović Ljubica IR14LJĐ118 Ovlašćeni računovođa
115 Zloković Vladimir IR14VZ20 Sertifikovani računovođa
116 Marković Marnela IR14MM116 Ovlašćeni računovođa
117 Peković Tina IR14TP117 Ovlašćeni računovođa
118 Radoman Maja IR14MR040 Ovlašćeni računovođa
119 Klisić Marina IR14MK052 Ovlašćeni računovođa
120 Klepo Prvoslava IR14PK119 Sertifikovani računovođa
121 Ivana Boričić IR14IB120 Ovlašćeni računovođa