Rok za prijavu ispita i uplatu naknade za izlazak na ispit je 11 decembar 2014. Prijava ispita podrazumijeva dostavljen Institutu popunjen prijavni formular za ispit (na našem sajtu) i dokaz o izvršenoj uplati za naknadu. Prijava (skenirana) se može poslati i na e- mail: [email protected]

Kandidati su dužni da prate listu ispita i literature (na sajtu u dijelu profesionalne  edukacije) , zbog eventualnih izmjena i dopuna !

Nakon objavljivanja rezultata ispita kandidati koji budu htjeli da pogledaju svoj rad, to mogu uciniti uz prethodnu najavu i uz dogovor o terminu sa menadžerom ili pomocnikom menadžera za edukaciju.

raspored_ispita_2014
Napomene:  
*** Kandidati za profesionalno zvanje na ispit dolaze najkasnije 20 minuta prije zvanicnog pocetka ispita, zbog prozivke, identifikacije i razmještanja po sali.
***Kandidat za profesionalno zvanje na ispit donosi licnu kartu ili pasoš (zbog identifikacije) i digitron (ako ispit sadrži zadatke). Zabranjena je upotreba mobilnog telefona ili drugih ureaja koji posjeduju
racunske radnje.
***Svi kandidati dobijaju radne sveske i specijalne hemijske olovke, sa kojima jedino mogu da rade ispit. Zabranjena je upotreba obicnih olovaka ili drugih hemijskih olovaka. Upotreba drugih olovaka
vodi diskvalifikaciji.
***Kandidatima se tokom identifikacije (pred ispit) dodjeljuje bar kod, a na radnim sveskama se ne smije unositi ime i prezime kandidata, jer to vodi diskvalifikaciji.