Rok za prijavu ispita i uplatu naknade za izlazak na ispit je 15 JUN 2017 (četvrtak). Prijava ispita podrazumijeva dostavljen Institutu popunjen prijavni formular za ispit i dokaz o izvršenoj uplati za naknadu. Prijava (skenirana) se može poslati i na e- mail: [email protected]

RASPORED-ISPITA----JUN-2017-1 RASPORED-ISPITA----JUN-2017-2

Kandidati su dužni da prate listu ispita i literature (na sajtu u dijelu profesionalne edukacije) , zbog eventualnih izmjena i dopuna !
Novo izdanje Priručnika za ispit 1.6. Poreski sistem i 2.6. Poreski sistem očekujemo do kraja aprila 2017. godine. Nakon objavljivanja rezultata ispita kandidati koji budu htjeli da pogledaju svoj rad, to mogu učiniti uz prethodnu najavu i uz dogovor o terminu sa menadžerom za edukaciju.


Napomene:
*** Kandidati za profesionalno zvanje na ispit dolaze najkasnije 20 minuta prije zvaničnog početka ispita, zbog prozivke, identifikacije i razmještanja po sali.

***Kandidat za profesionalno zvanje na ispit donosi ličnu kartu ili pasoš (zbog identifikacije) i digitron (ako ispit sadrži zadatke). Zabranjena je upotreba mobilnog telefona ili drugih uređaja koji posjeduju računske radnje.

***Svi kandidati dobijaju radne sveske i specijalne hemijske olovke,sa kojima jedino mogu da rade ispit.Zabranjena je upotreba običnih olovaka ili drugih hemijskih olovaka. Upotreba drugih olovaka vodi diskvalifikaciji.

***Kandidatima se tokom identifikacije (pred ispit) dodjeljuje bar kod,a na radnim sveskama se
ne smije unositi ime i prezime kandidata, jer to vodi diskvalifikaciji.

 

PREUZMI DOKUMENT