Rok za prijavu ispita i uplatu naknade za izlazak na ispit je 17 jun 2021 (četvrtak). Prijava ispita podrazumijeva dostavljen Institutu popunjen prijavni formular za ispit (na našem sajtu) i dokaz o izvršenoj uplati za naknadu.

Prijava (skenirana) se može poslati i na e- mail:
[email protected]

Kandidati su dužni da prate listu ispita i literature (na sajtu u dijelu profesionalne edukacije), zbog eventualnih izmjena i dopuna !

Nakon objavljivanja rezultata ispita kandidati koji budu htjeli da pogledaju svoj rad, to mogu učiniti uz prethodnu najavu i uz dogovor o terminu sa Menadžerom za edukaciju, na mail: [email protected]

Kandidati na ispit moraju doći sa maskom i ponašati se u skladu sa mjerama protiv COVID 19. Radi predostrožnosti administracija će na ulazu u ispitnu salu obezbjediti dezinfekciona sredstva kao i mjerač temperature (Termometar sa infra –crvenim zracima), pa kandidatima koji budu imali temperaturu (od 37 C pa na više) neće biti dozvoljeno prisustvo u ispitnoj sali.

*** Kandidati za profesionalno zvanje na ispit dolaze najkasnije 20 minuta prije zvaničnog početka ispita, zbog prozivke, identifikacije i razmještanja po sali.

*** Kandidat za profesionalno zvanje na ispit donosi ličnu kartu ili pasoš (zbog identifikacije) i digitron (ako ispit sadrži zadatke). Zabranjena je upotreba mobilnog telefona ili drugih uređaja koji posjeduju računske radnje.

*** Svi kandidati dobijaju radne sveske i specijalne hemijske olovke, sa kojima jedino mogu da rade ispit, zbog uniformnosti. Zabranjena je upotreba običnih olovaka ili drugih hemijskih olovaka, korektora, flomastera i drugog pribora za pisanje. Upotreba nedozvoljenih sredstava vodi diskvalifikaciji.

*** Kandidatima se tokom identifikacije (pred ispit) dodjeljuje bar-kod, a na radnim sveskama se ne smije unositi ime i prezime kandidata, jer to vodi diskvalifikaciji.

*** Kandidati se ne smiju potpisivati ili obilježavati ispitne sveske, testove, pomoćne obrasce na nedozvoljen način, osim u svrhu izrade ispitnih pitanja i zadataka.