Rok za prijavu ispita i uplatu naknade za izlazak na ispit je 04.mart 2021 (četvrtak).

Prijava ispita podrazumijeva dostavljen Institutu popunjen prijavni formular za ispit i dokaz o izvršenoj uplati za naknadu. Prijava (skenirana) se može poslati i na e- mail:
[email protected]

Kandidati su dužni da prate listu ispita i literature (na sajtu u dijelu profesionalne edukacije), zbog eventualnih izmjena i dopuna!

Nakon objavljivanja rezultata ispita kandidati koji budu htjeli da pogledaju svoj rad, to mogu učiniti uz prethodnu najavu i uz dogovor o terminu sa Menadžerom za edukaciju, na mail [email protected].

Kandidati na ispit moraju doći sa maskom i ponašati se u skladu sa mjerama protiv COVID 19
Napomene: