Rok za prijavu ispita i uplatu naknade za izlazak na ispit je 02.03.2023 (četvrtak). Prijava ispita podrazumijeva dostavljen Institutu popunjen prijavni formular za ispit (na našem sajtu) i dokaz o izvršenoj uplati za naknadu. Prijava (skenirana) se može poslati i na e- mail: [email protected]

Ispiti moraju biti prijavljeni do zadatog roka.

Kandidati trebaju na ispit da donesu kao dokaz odštampan e- mail da su poslali prijavu i da im je prijem prijave potvrđen od strane administracije Instituta, kao i dokaz o uplati naknade za ispit.


Kandidatima koji ne budu donijeli neophodnu dokumentaciju neće biti dozvoljen izlazak na ispit.

Termin 05.03.2023. (nedelja)

Termin 12.03.2023. (nedelja)

Kandidati su dužni da prate listu ispita i literature (na sajtu u dijelu profesionalne edukacije), zbog eventualnih izmjena i dopuna !

Nakon objavljivanja rezultata ispita kandidati koji budu htjeli da pogledaju svoj rad, to mogu učiniti uz prethodnu najavu i uz dogovor o terminu sa Stručnim saradnikom za edukaciju na mail: vladislav.karadzic @isrcg.org

Kandidati su u obavezi da poštuju i ponašaju se u skladu sa aktuelnim mjerama protiv COVID- 19.

Napomene:
*** Kandidati za profesionalno zvanje na ispit dolaze najkasnije 20 minuta prije zvaničnog početka ispita, zbog prozivke, identifikacije i razmještanja po sali.

*** Kandidat za profesionalno zvanje na ispit donosi ličnu kartu ili pasoš (zbog identifikacije) i digitron (ako ispit sadrži zadatke).
Zabranjena je upotreba mobilnog telefona, pametnih satova ili drugih uređaja koji posjeduju računske radnje.

*** Svi kandidati dobijaju radne sveske i specijalne hemijske olovke, sa kojima jedino mogu da rade ispit zbog uniformnosti.
Zabranjena je upotreba običnih olovaka ili drugih hemijskih olovaka, korektora, flomastera i drugog pribora za pisanje. Upotreba
nedozvoljenih sredstava vodi diskvalifikaciji.