Rok za prijavu ispita i uplatu naknade za izlazak na ispit je 11 septembar 2014 godine. Prijava ispita podrazumijeva dostavljen Institutupopunjen prijavni formular za ispit (na našem sajtu) i dokaz o izvršenoj uplati za naknadu. Prijava (skenirana) se može poslati i na e- mail:[email protected].

termins

Kandidati su dužni da prate listu ispita i literature (na sajtu u dijelu profesionalne edukacije) , zbog eventualnih izmjena i dopuna !

Od ovog ispitnog roka, u skladu sa izmjenama CORS-a, kandidati za Ovlašćenog računovođu, koji nisu položili ispit 2.8 Finansijsko izvještavanje, ne mogu prijaviti ispit 2.9 Revizija i interna kontrola.

Nakon objavljivanja rezultata ispita kandidati koji budu htjeli da pogledaju svoj rad, to mogu učiniti uz prethodnu najavu i uz dogovor o terminu sa menadžerom ili pomoćnikom menadžera za edukaciju.

Napomene:

*** Kandidati za profesionalno zvanje na ispit dolaze najkasnije 20 minuta prije zvaničnog početka ispita, zbog prozivke, identifikacije i razmještanja po sali.

***Kandidat za profesionalno zvanje na ispit donosi ličnu kartu ili pasoš (zbog identifikacije) i digitron (ako ispit sadrži zadatke). Zabranjena je upotreba mobilnog telefona ili drugih uređaja koji posjeduju računske radnje.

***Svi kandidati dobijaju radne sveske i specijalne hemijske olovke, sa kojima jedino mogu da rade ispit. Zabranjena je upotreba običnih olovaka ili drugih hemijskih olovaka. Upotreba drugih olovaka vodi diskvalifikaciji.

***Kandidatima se tokom identifikacije (pred ispit) dodjeljuje bar kod, a na radnim sveskama se ne smije unositi ime i prezime kandidata, jer to vodi diskvalifikaciji.