Rok za prijavu ispita i uplatu naknade za izlazak na ispit je od 25. avgusta do zaključno sa 02. septembar 2021. (četvrtak).

Prijava (skenirana) se može poslati i na e- mail:
[email protected]

Kandidati su dužni da prate listu ispita i literature (na sajtu u dijelu profesionalne edukacije), zbog eventualnih izmjena i dopuna !

Nakon objavljivanja rezultata ispita kandidati koji budu htjeli da pogledaju svoj rad, to mogu učiniti uz prethodnu najavu i uz dogovor o terminu sa Menadžerom za edukaciju, na mail: [email protected]

Kandidati na ispit moraju doći sa maskom i ponašati se u skladu sa mjerama protiv COVID 19. Radi predostrožnosti administracija će na ulazu u ispitnu salu obezbjediti dezinfekciona sredstva kao i mjerač temperature (Termometar sa infra –crvenim zracima), pa kandidatima koji budu imali temperaturu (od 37 C pa na više) neće biti dozvoljeno prisustvo u ispitnoj sali.

1) Kandidati za profesionalno zvanje na ispit dolaze najkasnije 30 minuta prije zvaničnog početka ispita, zbog prozivke, identifikacije i razmještanja po sali.

2) Kandidat za profesionalno zvanje na ispit donosi ličnu kartu ili pasoš (zbog identifikacije), dokaz o uplati naknade za polaganje ispita, kao i digitron (ako ispit sadrži zadatke). Zabranjena je upotreba mobilnog telefona ili drugih uređaja koji posjeduju
računske radnje.

3) Svi kandidati dobijaju radne sveske i specijalne hemijske olovke, sa kojima jedino mogu da rade ispit zbog uniformnosti.Zabranjena je upotreba običnih olovaka ili drugih hemijskih olovaka, korektora, flomastera i drugog pribora za pisanje. Upotreba nedozvoljenih sredstava vodi diskvalifikaciji.

4) Kandidatima se tokom identifikacije (pred ispit) dodjeljuje bar kod, a na radnim sveskama se ne smije unositi ime i prezime kandidata, jer to vodi diskvalifikaciji. Kandidati koji budu međusobno razgovarali tokom trajanja ispita će biti diskvalifikovani.

5) Kandidati se ne smiju potpisivati ili obelježavati ispitne sveske, testove, pomoćne obrasce na nedozvoljen način, osim u svrhu izrade ispitnih pitanja i zadataka. Odgovori na ispitna pitanja moraju biti napisani čitko, jer se u suprotnom nečitak odgovor neće
razmatrati.

6) Kandidati koji prijave ispit, a pravovremeno ne izvrše uplatu naknade za izlazak na ispit, smatraće se da su odustali od polaganja ispita.

7) Kandidati koji prijave ispit i pravovremeno izvrše uplatu naknade za polaganje ispita mogu, do kraja predviđenog roka za uplatu, otkazati izlazak na ispit, a u suprotnom će se smatrati da su pristuplili polaganju ispita, osim opravdanih izostanaka.

8) Opravdanim izostancima će se smatrati bolest kandidata, teže bolesti ili smrt bliskog člana porodice i više sile (npr. elementarne nepogode, i sl). Opravdanim izostankom će se smatrati i nepojavljivanje kandidata na ispit, zbog iznenadne pojave (uoči samog ispita) prethodno opisanih situacija o čemu kandidat mora, nakon ispitnog termina, u roku od 7 dana obavijestiti Institut uz dostavljanje adekvatne dokumentacije.

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>