ISRCG KURS: Bankarsko računovodstvo

Jedini uslov za pohađanje ovog kursa je da imate osnovno znanje iz Finansijskog računovodstva (MRS/ MSFI).

Fond časova: 30 časova + testiranje (vremenski interval 3 – 4 mjeseca)

NAKON OVOG KURSA BIĆETE U OSOBLJENI ZA

Nova računovodstvena znanja

Primjena novih IFRS

Kreditni poslovi

Depozitni poslovi

Platni promet

HoV

Specifični bankarski poslovi

Računovodstveni tretman kapitala i vanbilansni poslovi

Finansijsko izvještavanje

Primjena novih IFRS

Kreditni poslovi

Depozitni poslovi

Platni promet

HoV

Specifični bankarski poslovi

Računovodstveni tretman kapitala i vanbilansni poslovi

Finansijsko izvještavanje

Obezbijeđeni su renomirani predavači na nivou sertifikovanih računovođa, zaposlenih u bankarskom sektoru.

Dobija se: Potvrda o stručnoj osposobljenosti za obavljanje računovodstvenih poslova u bankarskom sektoru.

Kome je kurs
namijenjen ?

Ekonomistima

Profesionalnim računovođama

Zaposlenima u bankarskom sektoru, radi poboljšanja znanja u oblasti bankarskog računovodstva

Svima koji žele da apliciraju za radna mjesta na računovodstvenim poslovima bankarskog sektora

Cijena

450€ po kandidatu (mogućnost plaćanja u 3 rate)
400€ za članove ISRCG (koji su izmirili obaveze po osnovu članarina)

Prijave primamo do 29. septembra