Dobrom računovođi su nekada bili dovoljni papir, olovka i kalkulator kako bi uspješno obavljao svoj posao. Međutim, u poslovnom svijetu današnjice tradicionalni nivo znanja više nije dovoljan.

Bez osnovne informatičke pismenosti nezamislivo je baviti se bilo kojim poslom, a pogotovo ovim. Jedna od aplikacija koja je najpotrebnija računovođama u svakodnevnom radu je neizostavno Excel. On postaje čarobni kalkulator savremenog računovođe koji može činiti čuda ako zna njime rukovati. Upravo je to ono čemu vas želimo podučiti na ovom kursu: kako da koristite Excel za povećanje efikasnosti i efektivnosti.

Ne morate biti informatički stručnjak, niti su Vam neophodna dodatna ulaganja u sofisticirane softvere. Potrebno je samo da razumijete svoje poslovne zadatke, a mi ćemo vam pomoći da ih kvalitetno izvršavate koristeći znanja u Excelu.

Kurs je podijeljen na početni i napredni nivo, sa po 8 časova vježbi i 8 časova predavanja koji su u potpunosti prilagođeni računovođama (primjeri iz računovodstvene prakse, izrada računovodstvenih analiza, obračuna, obrazaca i sl.)

Plan početnog kursa:

 1. Osnovne operacije (otvaranje, zatvaranje, snimanje…)
 2. Osnovna podešavanja i unošenje podataka
 3. Organizacija podataka (radna sveska, radni list, kolone…)
 4. Formatiranje, selektovanje, kopiranje, premjestanje, brisanje
 5. Osnovne formule i funkcije
 6. Izrada dokumenata i formulara
 7. Pretraživanje i zamjena teksta
 8. Sortiranje i filtriranje

Plan naprednog kursa: 

 1. Kreiranje novih objekata (slike, fajlovi) i linkovanje
 2. Kreiranje grafikona
 3. Korišćenje naprednih funkcija (računovodstvene, bankarske,…)
 4. Validacija i uslovno formatiranje
 5. Grupisanje podataka i subtotal
 6. Pivot tabele – kreiranje i modifikovanje
 7. Pivot tabele – analiza podataka
 8. Zaštita podataka, izrada menija

Vježbe:

* obračun zarada

* obračun minulog staža

* izrada dokumenata i formulara

* obračuni kredita, mjesečnih anuiteta,…

* obračuni amortizacije

* bilansi

* obračun godišnjih odmora i slobodnih dana


PREDAVAČI:

Vladislav Karadžić, dipl. ecc

Mihailo Vukosavljević, dipl. ecc

Rad u malim grupama (do 15 kandidata)


Cijena obuke iznosi: 80€ po polazniku – ZA POČETNI KURS

100€ po polazniku – ZA NAPREDNI KURS


Nakon završenog kursa dobija se Potvrda.


NAPOMENA:

Prijava za napredni kurs, NE PODRAZUMIJEVA obavezno završen početni kurs.

Prijave za kurs- EXCEL za računovođe možete preuzeti na našem sajtu: www.isrcg.org  

Rok za prijavu je 22.03.2017. godine, a prijave se šalju na e- mail: [email protected]

ili putem fax- a: +382 20/ 227- 402 (radnim danima od 08- 16h)