• Ovaj Kurs će Vam pomoći da steknete ili unaprijedite računovodstveno znanje iz oblasti:
 • Primjena novih IFRS
 • Kreditnih poslova
 • Depozitnih poslova
 • Platnog prometa
 • HoV
 • Specifičnih bankarskih poslova
 • Računovodstvenog tretmana kapitala i vanbilansnih poslova
 • Finansijskog izvještavanja

Kome je namijenjen:

 • Ekonomistima
 • Profesionalnim računovođama
 • Zaposlenima u bankarskom sektoru, radi poboljšanja znanja u oblasti bankarskog računovodstva
 • Svima koji žele da apliciraju za radna mjesta na računovodstvenim poslovima bankarskog sektora

Neophodan uslov: Osnovno znanje iz Finansijskog računovodstva (MRS/ MSFI)

Fond časova: 40 časova + testiranje (vremenski interval 3 – 4 mjeseca)

Cijena:
450€- po kandidatu (mogućnost plaćanja u 3 rate)
400€- za članove ISRCG (koji su izmirili obaveze po osnovu članarina)

Ispunjenu prijavu, koju imate na našem sajtu, možete poslati na e- mail: [email protected] najkasnije do 15.09.2017. godine do 15h.

Obezbijeđeni su renomirani predavači na nivou sertifikovanih računovođa, zaposlenih u bankarskom sektoru.

Dobija se: Potvrda o stručnoj osposobljenosti za obavljanje računovodstvenih poslova u bankarskom sektoru.

PREUZMI PRIJAVU