Dobrom računovođi su nekada bili dovoljni papir, olovka i kalkulator kako bi uspješno obavljao svoj posao. Međutim, u poslovnom svijetu današnjice tradicionalni nivo znanja više nije dovoljan.

Bez osnovne informatičke pismenosti nezamislivo je baviti se bilo kojim poslom, a pogotovo ovim. Jedna od aplikacija koja je najpotrebnija računovođama u svakodnevnom radu je neizostavno Excel. On postaje čarobni kalkulator savremenog računovođe koji može činiti čuda ako zna njime rukovati. Upravo je to ono čemu vas želimo podučiti na ovom kursu: kako da koristite Excel za povećanje efikasnosti i efektivnosti.

Trebate tabelarni proračun bilo koje vrste, mini bazu zaposlenih, proizvoda, ugovora.., obračun zarada, automatski preračun minulog staža, detaljan kontni plan, bilansne šeme, evidenciju osnovnih sredstava, detaljnu analizu po kontima (od 1 do 6 cifara)? Ove i mnoge druge svakodnevne aktivnosti moći ćete brzo i jednostavno automatizovati pomoću Excel- a.

Ne morate biti informatički stručnjak, niti su Vam neophodna dodatna ulaganja u sofisticirane softvere. Potrebno je samo da razumijete svoje poslovne zadatke, a mi ćemo vam pomoći da ih kvalitetno izvrsavate koristeći znanja u Excel- u.

Kurs je podijeljen na početni i napredni nivo, sa po 8 časova vježbi i 8 časova predavanja koji su u potpunosti prilagođeni računovođama (primjeri iz računovodstvene prakse, izrada računovodstvenih analiza, obračuna, obrazaca i sl.)
Plan početnog kursa:

1. Osnovne operacije
(otvaranje, zatvaranje, snimanje…)
2. Osnovna podešavanja i unošenje podataka
3. Organizacija podataka
(radna sveska, radni list, kolone…)
4. Formatiranje, selektovanje, kopiranje, premjestanje, brisanje
5. Formule i funkcije
6. Izrada dokumenata i formulara
7. Pretraživanje i zamjena teksta
8. Sortiranje i filtriranje

Plan naprednog kursa:

1. Kreiranje novih objekata (slike, fajlovi) i linkovanje
2. Kreiranje grafikona
3. Korišćenje naprednih funkcija
4. Validacija i uslovno formatiranje
5. Grupisanje podataka i subtotal
6. Pivot tabele – kreiranje i modifikovanje
7. Pivot tabele – analiza podataka
8. Zaštita podataka, izrada menija

Vježbe:

* obračun zarada
* obračun minulog staža
* izrada dokumenata i formulara
* kontni plan
* bilansi
* obračun godišnjih odmora i slobodnih dana

PREDAVAČI: g- din Vladislav Karadžić, dipl. ecc
g- din Mihailo Vukosavljević, dipl. ecc

Rad u malim grupama (do 15 kandidata)

Cijena obuke iznosi:
80€ po polazniku – ZA POČETNI KURS
100€ po polazniku – ZA NAPREDNI KURS

Nakon završenog kursa dobija se Potvrda.

NAPOMENA:
Prijava za napredni kurs, NE PODRAZUMIJEVA obavezno završen početni kurs.

Prijave za kurs- EXCEL za računovođe možete preuzeti na našem sajtu: www.isrcg.org
Rok za prijavu je 15.09.2016. godine, a prijave se šalju na e- mail: [email protected] ili putem fax- a: +382 20/ 227-402 (radnim danima od 08-16h)