Obavještavamo članove i ostale zainteresovane da Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore do 15. novembra 2015. godine, u skladu sa članovima 1.43, 1.44, 1.45b, 1.45d CORS- 1 (Sl.list CG 58/07; 36/14) u saradnji sa Ekonomskim fakultetom UCG, Udruženje Ovlašcenih procjenjivaca Slovenije (clan IVSC), Udruženje Ovlašcenih procjenjivaca BiH (clan IVSC) i ostalima, vrši upis kandidata za:

specijalizaciju za zvanje
OVLAŠĆENI PROCJENJIVAČ

Za specijalizaciju se mogu prijaviti kandidati sa ostvarenim bar jednim od sledecih uslova:

1) Da ima završenu višu ili visoku strucnu spremu (za kandidate koji nisu clanovi ISRCG);
2) Da ima sertifikat „Ovlašceni racunovoa“ – stecen, priznat ili nostrifikovan kod ISRCG;
3) Da ima sertifikat „Sertifikovani računovđoa“;
Članovi ISRCG trebaju da ispunjavaju sledece specificne uslove:

1) Da u svom zvanju imaju najmanje 3 godine radnog iskustva;
2) Da imaju najmanje 40 poena KPE na godišnjem nivou, od datuma sticanja sertifikata kod ISRCG ili druge profesionalne
organizacije clanice IFAC-a van Crne Gore;
3) Da su izmirili clanske obaveze od godine stupanja u clanstvo;

Specijalizacija se organizuje kroz 5 seminarskih predavanja, 5 polaganja ispita i odbrane specijalistickog rada.

1. Međunarodni standardi procjene i standardi vrijednovanja 100€
2. Kodeks i Pravni okvir procjenjivanja 100€
3. Analiza poslovanja i predviđanje 100€
4. Procjena vrijednosti imovine i obaveza 100€
5. Izrada izvještaja procjene 100€
Odbrana specijalistickog rada 200€
Ukupno: 700€
Članovi ISRCG u rangu „Ovlašćeni računovođa“ su obavezni da prate sve seminare, a oslobođeni su polaganja ispita pod rednim brojem 2 i 3. Oslobođeni su i naknade za polaganje ispita.

Članovi ISRCG u rangu „Sertifikovani računovoa“ su obavezni da prate seminare pod rednim brojem 1, 4 i 5, a oslobođeni su polaganja ispita pod rednim brojem 2 i 3. Oslobođeni su i naknade za polaganje ispita.
Ostala zainteresovana lica su u obavezi da prate sve seminare i sve ispite, a naknada za polaganje ispita iznosi 20€.
Prijave se mogu dostavljati lično, poštom na adresu: ul. dr Vukašina Markovica 114, 81000 Podgorica
ili na e-mail: [email protected]
Kandidatima koji uspješno odbrane specijalisticki rad ISRCG ce izdati specijalisticku licencu.

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>