Podgorica, srijeda, 01.03.2017.godine

Hotel „Ramada“, sala „Lesendro“, Bul.Save Kovačevića, br.74

Početak u 10:00h (registracija učesnika počinje u 9:00h)


– PRELIMINARNA AGENDA – 

Predavači: 

    10:00-11:00 h    Milena Golubović, Sertifikovani računovođa

 • Sastavljanje finansijskih iskaza stanja i uspjeha za 2016.godinu

    11:00-11:30 h    Enesa Bekteši, Sertifikovani računovođa

 • MRS 7 – Izvještaj o tokovima gotovine sa praktičnim primjerom

    11:30-11:45 h    Pauza

    11:45-12:15 h    Dobrana Perović, Sertifikovani računovođa

 • MRS 12 i Odložena poreska sredstva i odložene poreske obaveze

    12:15-12:45 h    Igor Pavićević, Sertifikovani računovođa

 • Korporativna odgovornost za otkrivanje i sprječavanje kriminalnih radnji
 • Uloga odbora direktora i menadžmenta
 • Uloga internog revizora
 • Uloga odbora za reviziju
 • Uloga eksternog revizora

    12:45-13:15 h    Agencija za sprječavanje korupcije

 • Sprovođenje zakona o sprječavanju korupcije

    13:15-13:45 h    Poreska uprava, ISRCG

 • Porez na dobit pravnih lica
 • Porez na dohodak fizičkih lica po stvarnom dohotku (sa primjerom praktičnog popunjavanja obrasca GPPFL kod ovih lica) – Računovodstveni i poreski aspekt

Pitanja i odgovori poslije svakog predavanja

Pitanja možete dostaviti  na e- mail: [email protected], do 27.02.2017. godine (do 12:00h).

Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije).


Kotizacija:

40 eura – za članove ISRCG, pretplatnike na časopis i  kandidate za profesionalna zvanja 

60 eura – za ostale zainteresovane

Poslovni računi: 

510-34282-14 (CKB)

550-7391-26 (Podgorička banka)

565-160-92 (Lovćen banka)