Na zasijedanju Skupštine IFAC-a u Briselu, Belgija, 15. novembra 2017. godine, donijeta je odluka da se Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore (ISRCG) primi u punopravno članstvo IFAC-a kao ugledan član, te da se kao takav pridržava sistema vrijednosti u pogledu integriteta, transparentnosti i stručnosti i da podržava misiju IFAC-a, da služi zaštiti javnog interesa i jačanju računovodstvene profesije kroz: podržavanje razvoja međunarodnih standarda visokog kvaliteta, unapređivanje prihvatanja i primjene ovih standarda, izgradnje kapaciteta profesionalne organizacije u oblasti računovodstva, i javno nastupanje po pitanjima od javnog interesa.

Punopravno članstvo u IFAC-u je odraz kvaliteta profesionalne edukacije računovođa i revizora koju sprovodi ISRCG, nosilac Uredbe Vlade Crne Gore (Sl. list CG br. 44/07 i 33/10) od 2007. godine, i to je garancija da Crna Gora ima profesionalnu instituciju čiji se rad zasniva na međunarodnim edukativnim, računovodstvenim i revizorskim standardima, što je izuzetno važno za kvalitetno finansijsko izvještavanje, za razvoj ekonomije i investicije.

Ističemo da je za prijem Crne Gore koju predstavlja ISRCG, na Skupštini IFAC-a glasalo 100% predstavnika nacionalnih organizacija članova EU i čitavog svijeta. Ova odluka IFAC-a je potvrda da je orijentacija javne politike, Skupštine i Vlade Crne Gore u domenu Euroatlantskih integracija proces koji dobija svoju afirmaciju i na ovaj način.

Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore je osnovan 2006. godine, a pridruženi član vodeće svjetske Međunarodne federacije računovođa IFAC postao je 2011. godine. ISRCG je nezavisna, dobrovoljna, profesionalna asocijacija – udruženje računovođa i revizora, osnovana sa ciljem da unapređuje znanje, sposobnosti i vještine računovođa i revizora kao svojih članova, u skladu sa primjenljivim međunarodnim računovodstvenim, revizorskim i etičkim standardima, kao i međunarodnim standardima kontrole kvaliteta. U tom svijetlu, ISRCG opslužuje i štiti javni interes kroz jačanje i razvoj računovodstvene profesije koja pruža usluge visokog kvaliteta.

Podgorica, 17. novembar 2017.


Završena je prijava za Junski ispitni rok, I termin - 19.06.2022.