Seminar će biti održan u subotu 23.12.2017. godine, sa početkom u 10:00 h

Sala za edukaciju, ISRCG

Adresa: Ul. dr Vukašina Markovića br 114, 81000 Podgorica

 

Predavač: 

Dr Aleksandar Petković, Američka asocijacija ovlašćenih finansijskih forenzičara (CFRA)     

Tema: Forenzika stečaja 

Sadržina tematskih jedinica: 

  • Stečaj i stečajni postupak u Crnoj Gori u kontekstu evropskog zakonodavnog ambijenta;
  • Savremeni oblici, tehnike i načini izvršenja kriminalnih radnji u stečajnim postupcima;
  • Tehnika „planiranog sloma“;
  • Tehnika „smrtnog krvarenja“ („smrtna krvarenja“ usljed korporativnih agresora, paralelni entiteti i insajderske špekulacije);
  • Zakonodavni aspekt stečajnih malverzacija;
  • Stečajni zakon i instrumenti zaštite;
  • Krivično-pravni aspekt stečajnih malverzacija;
  • Simptomi stečajnih manipulacija i načelo stalnosti poslovanja.

Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)


Kotizacija:

100 eura – za članove ISRCG, pretplatnike na časopis i kandidate za profesionalna zvanja 

120 eura – za ostale zainteresovane


Poslovni računi:

510-34282-14 (CKB)

550-7391-26 (Podgorička banka)

565-160-92 (Lovćen banka)

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.