10:00 -11:30h
Miomir M. Mugoša, Direktor Poreske Uprave Crne Gore
sa saradnicima:

 • Branka Jauković, Poreski inspektor I – Sektor za praćenje i primjenu propisa (za seminar u Podgorici)
 • Ratko Milić, IT Sektor  (za seminar u Podgorici)                                                                                    
 • Milica Vuletić, Samostalni savjetnik II (za seminar u Podgorici)
 • Nataša Damjanović, Načelnik PJ Budva (za seminar u Budvi)
 • Zoran Pešić, Načelnik PJ Berane (za seminar u Beranama)

:: Zakon o reprogramu poreskog potraživanja (omogućava plaćanje poreskih obaveza na rate) ::

11:30 – 12:30h
Milena Golubović, ISRCG

 • Kratka prezentacija izmjena poreskih propisa (PDV, porez na dobit, porez na dohodak fizičkih lica i zakon o akcizama)

Milan  Ivanović, Samostalni savjetnik I – Poreska uprava Crne Gore

 • Pitanja i odgovori vezano za primjenu navedenih poreskih poreskih propisa


12:30 – 12:45h Pauza


12:45 – 13:45h
Danijela Šuković, Načelnica Direkcije za poslove zaštite na radu – Ministarstvo rada i socijalnog staranja

 • Sistem zaštite na radu u Crnoj Gori
 • Normativna uređenost
 • Prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i zaposlenih
 • Stručni ispit zaštite i zdravlja na radu (obaveza da poslodavci imaju zaposlenog sa ovim ispitom)
 • Obavljanje poslova zaštite i zdravlja na radu
 • Izvještaji
 • Kaznene odredbe (od 1.000 do 20.000 €)


13:45 – 14:45h
Mladen Vlahović, Samostalni savjetnik, Direkcija za računovodstvo i reviziju – Ministarstvo finansija

Igor Pavićević, ISRCG

 • Zakon o reviziji
 • Zakon o računovodstvu


14:45 – 15:45h
Darka  Džabasan, Načelnica Direkcije za penzijsko i invalidsko osiguranje,
Irena Obradović, samostalni savjetnik I

– Ministarstvo rada i socijalnog staranja

 • Primjena bilateralnih ugovora o socijalnom osiguranju

Pitanja i odgovori poslije svakog predavanja.


Utorak, 31.01.2017. godine, Podgorica

Hotel Ramada, – sala Lesendro

Početak u 10h

(Registracija učesnika počinje u 09:00h)


Srijeda, 01.02.2017. godine, Budva

Akademija znanja, II sprat, sala C-8

Početak u 10h

(Registracija učesnika počinje u 09:00h)


Petak, 03.02.2017. godine, Berane

Zgrada Opštine Berane, – Velika sala

Početak u 11h

(Registracija učesnika počinje u 10:30h)


Pitanja možete dostaviti  na e- mail: [email protected], do 30.01.2017. godine (do 12:00h)

Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije).


Kotizacija:

50 eura – za članove ISRCG, pretplatnike na časopis i  kandidate za profesionalna zvanja

80 eura – za ostale zainteresovane

Napomena(popust): Na svake 3 plaćene kotizacije iz iste firme, četvrta kotizacija  je gratis.


Poslovni računi:                                                 
510-34282-14 (CKB)

550-7391-26 (Podgorička banka)

565-160-92( Lovćen banka)