Obavještavamo kandidate za sticanje profesionalnih zvanja da će se jednodnevna pripremna nastava za ispitni rok JUN 2016 za ispite 2.6 Poreski sistem i 2.9. Revizija i interna kontrola održati u sledećim terminima:

Ispit 2.9.  Revizija i interna kontrola- subota, 11 jun 2016. godine sa početkom u 10h

Ispit 2.6. Poreski sistem- nedelja, 12 jun 2016. godine sa početkom u 9h

Pripremna nastava će se održati u prostorijama ISRCG, adresa: ul. dr Vukašina Markovića 114, Podgorica