r.b. Ime i prezime Mjesto rođenja Broj sertifikata Datum izdavanja
1 Milka Horvat Skoplje 2007MH001 03.10.2007.
2 Božidarka Popović Podgorica 2007BP002 03.10.2007.
3 Stanomirka Ristović Berane 2007SR003 03.10.2007.
4 Zrinka Velić Kotor 2007ZV005 03.10.2007.
5 Željko Vukčević Podgorica 2007ŽV006 03.10.2007.
6 Olivera Popović Sokolac 2007OP007 03.10.2007.
7 Ruža Mirjačić Šavnik 2007RM008 03.10.2007.
8 Ljiljana Velić Kotor 2007LJV009 03.10.2007.
9 Semira Vukotić Bosanska Krupa 2007SV010 03.10.2007.
10 Marija Joskić Doboj 2007MJ011 03.10.2007.
11 Đorđina Radoman Podgorica 2007ĐR012 03.10.2007.
12 Ana Kalezić Danilovgrad 2007AK013 03.10.2007.
13 Irena Janković Podgorica 2007IJ014 03.10.2007.
14 Martina Tripović Kipar 2007MT015 03.10.2007.
15 Kristina Mrgunović Podgorica 2007KM016 03.10.2007.
16 Momirka Nikolić Nikšić 2007MN017 03.10.2007.
17 Branka Daković Nikšić 2007BD018 03.10.2007.
18 Slobodan Stanović Podgorica 2007SS019 03.10.2007.
19 Tomislava Vuković Derventa 2007TV020 03.10.2007.
20 Marina Oreščanin Golubac 2007MO021 03.10.2007.
21 Dilja Kolović Bar 2007DK022 03.10.2007.
22 Vladan Koprivica Bileća 2007VK023 03.10.2007.
23 Jadranka Deretić Nikšić 2007JD024 03.10.2007.
24 Verica Jovanovac Niš 2007VP025 03.10.2007.
25 Nataša Krezović Nikšić 2007NK026 03.10.2007.
26 Nada Janičić Nikšić 2007NJ027 03.10.2007.
27 Biserka Vukićević Nikšić 2007BV028 03.10.2007.
28 Kristina Urošević Lakić Majdanpek 2007KUL029 03.10.2007.
29 Vesna Gigović Pakrac 2007VG030 03.10.2007.
30 Nikoleta Savićević Cetinje 2007NS031 03.10.2007.
31 Milijana Vučetić Nikšić 2007MV033 03.10.2007.
32 Gordana Rakočević Peć 2007GR034 03.10.2007.
33 Ružica Radinović Podgorica 2007RR035 03.10.2007.
34 Suzana Globarević Podgorica 2007SG036 03.10.2007.
35 Katarina Lađić Podgorica 2007KL037 03.10.2007.
36 Slavica Bošković Bijelo Polje 2007SB039 03.10.2007.
37 Olivera Babić Podgorica 2007OB040 03.10.2007.
38 Olivera Babović Podgorica 2007OB041 03.10.2007.
39 Anđelija Živković Plužine 2007AŽ042 03.10.2007.
40 Natalija Radunović Cetinje 2007NR43 03.10.2007.
41 Milja Mićanović Plužine 2007MM044 03.10.2007.
42 Dušica Roganović Prijepolje 2007DR045 03.10.2007.
43 Sandra Šaković Podgorica 2007SŠ046 03.10.2007.
44 Veselinka Adžić Podgorica 2007VA047 03.10.2007.
45 Natalija Đurović Podgorica 2007NĐ048 03.10.2007.
46 Gordana Janković Sarajevo 2007GJ049 03.10.2007.
47 Aleksandra Rakočević Cetinje 2007AR050 03.10.2007.
48 Raviojla Stojanović Hadžići 2007RS051 03.10.2007.
49 Zorica Jeremić Bijelo Polje 2007ZJ052 03.10.2007.
50 Stanislava Zoran Kotor 2007SZ053 03.10.2007.
51 Branka Jovović Osijek 2007BJ054 03.10.2007.
52 Žana Đukić Podgorica 2007ŽĐ055 03.10.2007.
53 Divna Milošević Podgorica 2007DM056 03.10.2007.
54 Alma Mehinagić Bar 2007AM057 31.12.2007.
55 Violeta Savović Podgorica 2007VS058 31.12.2007.
56 Miomir Milošević Peć 2007MM059 31.12.2007.
57 Mersiha Dizdarević Bijelo Polje 2007MD060 31.12.2007.
58 Jasmina Vojinović Osijek 2007JV061 31.12.2007.
59 Svetlana Stojanović Nikšić 2007SS062 31.12.2007.
60 Ljubica Dedović Berane 2007LJD063 31.12.2007.
61 Sanja Cerović Sarajevo 2007SC064 31.12.2007.
62 Bojana Janković Bijelo Polje 2007BJ065 31.12.2007.
63 Marija Grgurević Podgorica 2007MG066 31.12.2007.
64 Marija Stanišić Nikšić 2007MS067 31.12.2007.
65 Ljiljana Marković Bjelovar 2007LJM068 31.12.2007.
66 Danijela Đurčević Podgorica 2007DĐ069 31.12.2007.
67 Radena Divljan Gacko 2007RD070 31.12.2007.
68 Slavka Kankaraš Podgorica 2007SK071 31.12.2007.
69 Milosava Begović Žabljak 2012MB072 01.08.2012.
70 Marina Ćuković Podgorica 2012MĆ073 01.08.2012.
71 Vanja Voučko Sarajevo 2012VV074 30.12.2012.
72 Danka Baltić Podgorica 2013DB075 01.07.2013.
73 Zoran Samardžić Kotor 2013ZS076 21.02.2014.
74 Aleksandra Jurišić Kotor 2014AJ077 30.07.2014.
75 Vesna Ćipranić Nikšić 2015VĆ078 30.10.2015.
76 Bojana Bigović Dubrovnik 2015BB076 31.12.2015.
77 Sanja Dabetić Berane 2015SD077 31.12.2015.
78 Svjetlana Savković Trebinje 2017SS078 31.07.2017.