19-21. oktobar 2018. Hotel Tara, Bečići

XIII Kongres računovođa i revizora Crne Gore

Računovodstvena i revizorska profesija budućnosti: Povjerenje - Integritet - Transparentnost

PREDAVAČI

Prisustvom na Kongresu bićete u jedinstvenoj prilici da jednom mjestu vidite, čujete i učestvujete u raspravama sa značajnim imenima iz struke i Institucija koje predstavljaju.

Autori, predavači i učesnici okruglih stolova su:

  • Predstavnici računovodstvene i revizorske struke iz Crne Gore i regiona.
  • Predstavnici akademske zajednice iz Crne Gore i regiona.
  • Predstavnici državnih institucija – Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Uprava za javne nabavke.
  • Predstavnici međunarodnih institucijaPaul Thompson – Predsjednik EFAA (Evropska federacija računovođa za male i srednje prakse).
  • Predstavnici EBRD-a – Evropska banka za obnovu i razvoj.

Kongres se boduje sa 18 POENA kontinuirane profesionalne edukacije (Pravilnik o KPE)

KOTIZACIJA:

120,00 € za čanove ISRCG, kandidate za profesionalna zvanja i pretplatnike na časopis
150,00 € za ostale zainteresovane

U kotizaciju nijesu uračunati troškovi hotelskog smještaja

HOTELSKI SMJEŠTAJ:

Tokom trajanja simpozijuma, vaš boravak može biti još ugodniji u hotelu “Tara” (4*) u Bečićima. Za učesnike Kongresa omogućeni su posebni uslovi za boravak u ovom hotelu:

Plaćanje se vrši direktno hotelu po cijenama:

• 41,00 € za puni pansion po danu (1/1) – jednokrevetna soba
• 30,00 € za puni pansion po danu (1/2) – dvokrevetna soba

Takođe, za sve zainteresovane učesnike Kongresa, obezbijeđen je popust od -40%
na korišćenje usluga Spa centra hotela “Splendid”.

prijatelji KONGRESA:

PRIJAVA učešća