Skraćena verzija zapisnika

 

Dnevni red

1) Konstituisanje novog saziva Komisije
2) Upoznavanje redovnih članova Komisije sa obavezama, djelokrugom rada i Pravilnikom o radu istražne komisije
3) Upoznavanje zamjenskih članova Komisije sa obavezama, djelokrugom rada i Pravilnikom o radu istražne komisije
4) Razno

Nakon usvajanja Dnevnog reda, razmatrale su se tačke i dostavljeni materijali.

Tačka 1 – Konstituisan je novi saziv Komisije. Za Predsjednika je izabran Igor Pavićević, iz Podružnice Podgorica, a za potpredsjednicu  Marnela Marković iz Podružnice Bar. Ostali redovni članovi su Dinko Milošević iz Podružnice Kotor, Sanija Fatić iz Podružnice Nikšić i Svetomir Milikić iz Podružnice Berane.

Tačka 2 – Redovni članovi Komisije su upoznati sa Pravilnikom o radu, načinom vođenja istraga u skladu sa IFAC-ovim SMO-4/6 i djelokrugom rada komisije.

Tačka 3 – Zamjenski članovi Komisije su upoznati sa Pravilnikom o radu, ulogom zamjenskog člana u odnosu na redovne članove, načinom vođenja istraga u skladu sa IFAC-ovim SMO-4/6 i djelokrugom rada komisije.

Tačka 4 – Razno – razmatrane su buduće aktivnosti

Administracija ISRCG

PREUZMI DOKUMENT