Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore
ORGANIZUJE:
KURS – BANKARSKO RAČUNOVODSTVO
III CIKLUS

Ovaj Kurs će Vam pomoći da steknete ili unaprijedite računovodstveno znanje iz oblasti:

 • Primjena novih IFRS
 • Kreditnih poslova
 • Depozitnih poslova
 • Platnog prometa
 • HoV
 • Specifičnih bankarskih poslova
 • Računovodstvenog tretmana kapitala i vanbilansnih poslova
 • Finansijskog izvještavanja

Kome je namijenjen:

 • Ekonomistima
 • Profesionalnim računovođama
 • Zaposlenima u bankarskom sektoru, radi poboljšanja znanja u oblasti
 • Bankarskog računovodstva
 • Svima koji žele da apliciraju za radna mjesta na računovodstvenim poslovima
 • Bankarskog sektora

Neophodan uslov: Osnovno znanje iz Finansijskog računovodstva (MRS/ MSFI)


Fond časova: 30 časova + testiranje (vremenski interval 3 – 4 mjeseca)


Cijena:

450€ po kandidatu (mogućnost plaćanja u 3 rate)
400€ za članove ISRCG (koji su izmirili obaveze po osnovu članarina)


Ispunjenu prijavu, možete poslati na e- mail: [email protected] najkasnije do 15.10.2018. godine do 15h.

Obezbijeđeni su renomirani predavači na nivou sertifikovanih računovođa, zaposlenih u bankarskom sektoru.
Dobija se: Potvrda o stručnoj osposobljenosti za obavljanje računovodstvenih poslova u bankarskom sektoru.