Finalna izjava
Decembar 2014. Godine

Profesionalne kompetence za angažovanje partnera
odgovornih za vršenje revizije finansijskih izvještaja
(Revidirano)

Ovaj dokument je sačinjen i odobren od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde u obrazovanju (IAESB).
IAESB vrši izradu obrazovnih standarda, smjernica i informatora o prekvalifikacijama, treninzima za profesionalne računovođe i kontinuiranom profesionalnom obrazovanju.
Cilj IAESB je zaštita interesa javnosti putem uspostavljanja standarda za visokokvalitetno obrazovanje profesionalnih računovođa i olakšavanjem konvergencije međunarodnih i nacionalnih obrazovnih standarda.

PREUZMI DOKUMENT