Finalna izjava
Decembar 2014. Godine

Profesionalne kompetence za angažovanje partnera
odgovornih za vršenje revizije finansijskih izvještaja
(Revidirano)

Ovaj dokument je sačinjen i odobren od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde u obrazovanju (IAESB).
IAESB vrši izradu obrazovnih standarda, smjernica i informatora o prekvalifikacijama, treninzima za profesionalne računovođe i kontinuiranom profesionalnom obrazovanju.
Cilj IAESB je zaštita interesa javnosti putem uspostavljanja standarda za visokokvalitetno obrazovanje profesionalnih računovođa i olakšavanjem konvergencije međunarodnih i nacionalnih obrazovnih standarda.

PREUZMI DOKUMENT

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>