VII specijalistički seminar za zvanje Forenzički računovođa (Finansijski forenzičar)

  • Subota, 29.avgust
  • Hotel "Centre Ville", Podgorica
  • Početak u 10:00

Analiza finansijskih iskaza kao instrument otkrivanja finansijske patologije i izrada izvještaja finansijske forenzike

Predavač:
Prof. dr Aleksandar Petković

Obezbijeđen seminarski materijal.
Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)

U okviru seminara biće obrađene sledeće teme:

  • Horizontalna i vertikalna analiza u svijetlu finansijskih malverzacija
  • Racio brojevi i indikacije prevara
  • Beneish M- score i Altman Z- score testovi kao instrument predviđanja bankrota kompanija usljed manipulativnog finansijskog izvještavanja
  • Benfordov zakon i otkrivanje „izmišljenih brojki“
  • Izvještaj finansijske forenzike

Kotizacija:
100 eura – za članove ISRCG, pretplatnike na časopis i kandidate za profesionalna zvanja
120 eura – za ostale zainteresovane

Poslovni računi:
510-34282-14 (CKB)
550-7391-26 (Podgorička banka)
565-160-92 ( Lovćen banka)