Specijalizacija – Forenzički računovođa (Finansijski forenzičar)

Sadržaj/ ciljevi

  • Uvodna razmatranja o finansijskoj forenzici;
  • Kontrolno okruženje i metodologija procjene rizika kriminalne radnje;
  • Otkrivanje kriminalnih radnji, metodologija saslušanja i psihološki profil počinioca;
  • Istražni postupci (principi i tehnike umrežavanja dokumentacije) i oblici i tehnike protivpravnog prisvajanja sredstava sa registrom rizika;
  • Faze i postupci pranja novca i finansiranja terorizma sa registrom rizika i tehnike sastavljanja lažnih finansijskih izvještaja;
  • Forenzika poreza i forenzika stečaja;
  • Primjena matematičkih modela u forenzici i sastavljanje forenzičkih izvještaja

(више…)