Javni poziv za pisanje rada za XIII Kongres

XIII KONGRES RAČUNOVOĐA I REVIZORA CRNE GORE

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE RADA

Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore, u saradnji sa Ekonomskim fakultetom iz Podgorice, organizuje XIII Kongres računovođa i revizora Crne Gore, na temu:

RAČUNOVODSTVENA I REVIZORSKA PROFESIJA BUDUĆNOSTI:
POVJERENJE – INTEGRITET – TRANSPARENTNOST

Cilj Kongresa je da promoviše razmjenu stručnih i naučnih znanja i iskustava iz oblasti računovodstva, revizije, i srodnih oblasti.
Pozivamo Vas da uzmete učešće u radu XIII Kongresa računovođa i revizora Crne Gore, koji će se održati u Bečićima (Budva) od 19. do 21. oktobra 2018. godine, tako što ćete za Kongres napisati stručni/naučni rad.

Zainteresovani za dostavljanje radova mogu dostaviti apstrakte svojih stručnih i naučnih radova organizatoru do 20. avgusta 2018. godine. Odbor za recenziju će dati odgovor o prihvatanju rada na osnovu abstrakta do 25. avgusta 2018. godine, dok je rok za predaju kompletne verzije rada 20. septembar 2018. godine. Molimo Vas da abstrakt bude napisan na engleskom i crnogorskom/srpskom/hrvatskom/bosanskom jeziku. Takođe Vas molimo da rad bude napisan latiničnim pismom.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. +382(0)69/345 406 ili putem email-a vladislav.karadzic@isrcg.org

PREUZMITE CIJELI POZIV I SAZNAJTE VIŠE

STRUČNI SEMINAR: PORESKO-RADNA PRAKSA I JAVNE NABAVKE

– AGENDA –

(IZMJENJENA)

Predavači: 

🕙 10:00- 11:30h    

dr Rada Stojanović, ovlašćeni revizor

  • MSFI 15- Prihodi od ugovora sa kupcima
  • MSFI 16- Lizing 

🕚 11:30- 12:00h    

Doc. dr Vesna Simović- Zvicer, Univerzitet CG

  • Primjena Zakona o radu

🕧 12:00- 12:15h    

Pauza za kafu

🕧 12:15- 13:15h

Milena Golubović, sertifikovani računovođa

Milan Ivanović, Samostalni savjetnik I – Poreska uprava Crne Gore

  • Godišnja prijava za obračun i plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica (Obrazac GPPFL) za 2017. godinu

🕐 13:15- 14:00h

Farisa Kurpejović, Samostalni savjetnik I, Sektor za praćenje sprovođenja propisa i monitoring u javnim nabavkama – Uprava za javne nabavke CG

  • Primjena Zakona o javnim nabavkama

🕑 14:00h

Dragan Dašić, Ministarstvo unutrašnjih poslova- Načelnik direkcije za strance, migracije i readmisiju

  • Maja Živković, Samostalni savjetnik- Direkcija za strance, migracije i readmisiju
  • Primjena Zakona o strancima

Pitanja i odgovori poslije svakog predavanja 

Pitanja možete dostaviti  na e-mail: suzana.djoric@isrcg.org,  do 18.04.2018. godine (do 12:00 h).

Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)


Kotizacija:

50 eura – za članove ISRCG, pretplatnike na časopis i  kandidate za profesionalna zvanja

70 eura – za ostale zainteresovane


Poslovni računi:
                                
510-34282-14 (CKB)

550-7391-26 (Podgorička banka)

565-160-92( Lovćen banka)


Napomena(popust):

Na svake 3 plaćene kotizacije,za ovaj seminar, iz iste firme, četvrta kotizacija  je gratis.

(више…)