STRUČNI SEMINAR – WEBINAR (preko platforme „ZOOM“)

STRUČNI SEMINAR WEBINAR (preko platforme „ZOOM“)

Prijavljivanje će se vršiti putem e-maila: [email protected]

I DAN – 27.12.2021. godine

10:00

Sanja Bojanić, Načelnik u Centralnom registru privrednih subjekata

➢ Postupak registracije i promjena u CRPS-u
➢ Povećanje/smanjenje kapitala
➢ Procedure postupanja unutar organa
➢ Žalbeni postupak

12:00

Prof. dr Branislav Radulović, profesor kompanijskog prava, Predsjedik Udruženja pravnika Crne Gore i član Senata DRI

➢ Uloga i značaj revizorskih odbora u privrednim društvima
➢ Normativno-teorijski akspekt
➢ Funkcionisanje revizorskih odbora u crnogorskim privrednim
društvima – problemi i izazovi
➢ Studije slučaja
➢ Pitanja i odgovori

II DAN – 28.12.2021. godine

10:00

Prof. dr Zoran Petrović

➢ Sastavljanje napomena uz finansijske izvještaje

11:00

Obuka „Elektronski sistem javnih nabavki“ za ponuđače i naručioce - Gorana Mrvaljević, Načelnica Direkcije za praćenje sistema i upravljanje elektronskim javnim nabavkama - Aleksandar Mihaljević, Samostalni savjetnik u Direkciji za praćenje sistema i upravljanje elektronskim javnim nabavkama

➢ Uvod u elektronski sistem
➢ Kreiranje jednostavnih nabavki i otvorenih postupaka u elektronskom
sistemu javnih nabavki
➢ Praktična primjena CEJN-a
➢ Pitanja i odgovori

Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)

Kotizacija:
80 eura – za članove ISRCG, pretplatnike na časopis i kandidate za profesionalna zvanja
100 eura – za ostale zainteresovane

Poslovni računi:
510-34282-14 (CKB)
565-160-92 (Lovćen banka)

Oglas za radno mjesto (pripravnik)

Institut sertifikovanih računovđa Crne Gore je samoregulatorno, nezavisno, dobrovoljno profesionalno udruženje. Cilj Instituta sertifikovanih računovđa Crne Gore je da preduzima mjere na promovisanju znanja, sposobnosti, vještina i stručnosti svojih članova u poslovima računovodstva i revizije i u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI), Međunarodnim standardima revizije (MSR) i Međunarodnim standardima kontrole kvaliteta.