ISPITNI ROK – SEPTEMBAR 2015.

Rok za prijavu ispita i uplatu naknade za izlazak na ispit je 10 septembar 2015 (četvrtak).  Prijava ispita podrazumijeva dostavljen Institutu popunjen prijavni formular za ispit (na našem sajtu) i dokaz o izvršenoj uplati za naknadu. Prijava (skenirana) se može poslati i na mail [email protected].

Termin 13.09.2015 (nedelja)  
ispitni-rok-septembar-01

Termin 20.09.2015 (nedelja)

ispitni-rok-septembar-02

Kandidati su dužni da prate listu ispita i literature (na sajtu u dijelu profesionalne edukacije) , zbog eventualnih izmjena i dopuna !

Nakon objavljivanja rezultata ispita kandidati koji budu htjeli da pogledaju svoj rad, to mogu učiniti uz prethodnu najavu i uz dogovor o terminu sa menadžerom za edukaciju.


Napomene:

*** Kandidati za profesionalno zvanje na ispit dolaze najkasnije 20 minuta prije zvaničnog početka ispita, zbog prozivke, identifikacije i razmještanja po sali.

***Kandidat za profesionalno zvanje na ispit donosi ličnu kartu ili pasoš (zbog identifikacije) i digitron (ako ispit sadrži zadatke). Zabranjena je upotreba mobilnog telefona ili drugih uređaja koji posjeduju računske radnje.

***Svi kandidati dobijaju radne sveske i specijalne hemijske olovke,sa kojima jedino mogu da rade ispit.Zabranjena je upotreba običnih olovaka ili drugih hemijskih olovaka. Upotreba drugih olovaka vodi diskvalifikaciji.

***Kandidatima se tokom identifikacije (pred ispit) dodjeljuje bar kod,a na radnim sveskama se ne smije unositi ime i prezime kandidata,jer to vodi diskvalifikaciji.

ISPITNI ROK – JUN 2015

Rok za prijavu ispita i uplatu naknade za izlazak na ispit je 10 jun 2015.  Prijava ispita podrazumijeva dostavljen Institutu popunjen prijavni formular za ispit i dokaz o izvršenoj uplati za naknadu. Prijava (skenirana) se može poslati i na e- mail:

[email protected]

Termin 14.06.2015 (nedelja)

ispitni-rok-jun-01

Termin 21.06.2015 (nedelja)

ispitni-rok-jun-02

Kandidati su dužni da prate listu ispita i literature (na sajtu u dijelu profesionalne edukacije), zbog eventualnih izmjena i dopuna!

Za ispite 1.6/ 2.6  Poreski sistem se inovira Priručnik i očekuje se početkom Aprila 2015 godine novo izdanje.

Nakon objavljivanja rezultata ispita kandidati koji budu htjeli da pogledaju svoj rad, to mogu učiniti uz prethodnu najavu i uz dogovor o terminu sa menadžerom za edukaciju.


Napomene:

*** Kandidati za profesionalno zvanje na ispit dolaze najkasnije 20 minuta prije zvaničnog početka ispita, zbog prozivke, identifikacije i razmještanja po sali.

***Kandidat za profesionalno zvanje na ispit donosi ličnu kartu ili pasoš (zbog identifikacije) i digitron (ako ispit sadrži zadatke). Zabranjena je upotreba mobilnog telefona ili drugih uređaja koji posjeduju računske radnje.

***Svi kandidati dobijaju radne sveske i specijalne hemijske olovke, sa kojima jedino mogu da rade ispit. Zabranjena je upotreba običnih olovaka ili drugih hemijskih olovaka. Upotreba drugih olovaka vodi diskvalifikaciji.

***Kandidatima se tokom identifikacije (pred početak ispita) dodjeljuje bar kod, a na radnim sveskama se ne smije unositi ime i prezime kandidata, jer to vodi diskvalifikaciji.


Rok za prijavu za pripremnu nastavu je 10.04.2015. god. pri čemu se možete opredjeliti za dugotrajni fond od 20 časova ili za jednodnevnu pripremnu nastavu od 6 časova.

Predavanja i vježbe se organizuju u poslijepodnevnim časovima (radnim danima) ili vikendom (u dogovoru sa predavačem).

Uslov za organizovanje iste je 10 prijavljenih kandidata !


Prijava se može poslati na e- mail: [email protected]

 

IMENOVANJE REVIZORA I TRAJANJE ANGAŽMANA REVIZIJE

Težnja ka funkcionalnom jedinstvenom tržištu EU

UVOD

FEE nastoji da da pregled promjena koje su uključene u ažurirane zahtjeve Evropske unije (EU), o imenovanju revizora i trajanje angažmana revizije. Ovi zahtjevi daju državama članicama dodatne opcije koje se odnose na ovu temu, a FEE se zalaže da se države članice informišu o izboru, s ciljem stvaranja funkcionalnog jedinstvenog tržišta u tom smislu, i povećanju dosljednosti primjene u cijeloj EU, što je više moguće. (више…)

FEE brifing dokument

Javni nadzor revizorske profesije
Jačanje kredibiliteta i podrške kooperaciji
Osnovne informacije
U kontekstu nove Evropske zakonske regulative, koja se tiče revizorske profesije, FEE nastoji da pruži pregled izmjena koje su uključene u ažurirane odredbe EU koje se tiču javnog nadzora nad zakonski propisanom revizijom i revizorskim firmama. Ove odredbe su uključene u sledeća dva zakonska dokumenta: (више…)