Obavještavamo Vas da ISRCG organizuje pripremnu nastavu za ispitni rok JUN 2016 godine.

Rok za prijave je 27.04.2016. godine.

Prijave sa naznakom za koji ispit želite da pohađate pripremnu nastavu možete poslati na e- mail: [email protected] ili [email protected]

Pripremna nastava će se organizovati (u popodnevnim časovima ili vikendom) ukoliko bude zainteresovanih najmanje 10 kandidata po ispitu.


PRIJAVA ZA PRIPREMNU NASTAVU ZA ZVANJE KNJIGOVOĐA


PRIJAVA ZA PRIPREMNU NASTAVU ZA ZVANJE OVLAŠĆENI RAČUNOVOĐA


PRIJAVA ZA PRIPREMNU NASTAVU ZA ZVANJE SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA