Obavještavamo kandidate za sticanje profesionalnih zvanja da za ispitni rok JUN 2016 ispunjene prijave (prijavne formulare) i uplatnicu za prijavu ispita pošalju najkasnije do 16. juna 2016. godine skeniranu na e- mail: [email protected], putem fax-a na broj tel: +382 20 227- 402 ili lično u kancelarijama ISRCG, adresa: ul. dr Vukašina Markovića 114, Podgorica.

.wp-image-2756:hover {box-shadow: 0 10px 16px 0 rgba(0,0,0,0.2),0 6px 20px 0 rgba(0,0,0,0.19) !important;}