Obavještavamo kandidate da je za predstojeći ispitni rok – Septembar 2021 došlo do izmjena i dopuna u dijelu dodatne literature (Poreski sistem, Korporativno i poslovno pravo, Finansijski menadžment i kontrola, obije Revizije, Složeno korporativno izvještavanje) u skladu sa zadnjim regulatornim izmjenama.


Završena je prijava za Junski ispitni rok, I termin - 19.06.2022.