Obavještenje o kriterijumima za oslobađanje od ispita 

Oslobađanje od ispita je moguće za kandidate koji su prijavljeni za profesionalna zvanja:

 1. Knjigovođa (KG)
 2. Ovlašćeni računovođa (OR) 

Oslobađanje kod zvanja “Knjigovođa”

Kandidati sa završenom isključivo srednjom ekonomskom školom (svi smjerovi osim pravnog smjera) oslobađaju se polaganja dva ispita i to:

– Ispit 1.1 Evidentiranje finansijskih transakcija

– Ispit 1.3 Priprema finansijskih izvještaja

Da bi se kandidati oslobodili ovih ispita i dobili Rješenja o priznatim ispitima, potrebno je da podnesu pismeni zahtjev Komisiji za oslobađanje od ispita i da uplate na poslovni račun (510-34282-14) Instituta sertifikovanih računovođa 45,00 eura po svakom ispitu, kao i da dostave ovjerenu kopiju svjedočanstava iz sva 4 razreda Ekonomske škole.

Ukoliko je neko od kandidata promjenio prezime, potrebno je da dostavi vjenčani list.

Kandidati sa završenom višom poslovnom školom (2-godišnje studije) ili sa završenim menadžmentom (3 –godišnje studije) ili kandidati sa završenim Ekonomskim fakultetom, Podgorica, Univerzitet Crne Gore, mogu predati zahtjev  za priznavanje ispita u rangu “Knjigovođa” i u zavisnosti od kompatibilnosti predmeta postoji mogućnost priznavanja ispita po odluci Komisije za obrazovanje.

Oslobađanje kod zvanja ” Ovlašćeni računovođa”

Oslobađanje od ispita se može odnositi na tri kategorije kandidata i to:

 1. A) Kandidati sa završenim fakultetima i sa završenim višim školama
 2. B) Kandidati sa starim sertifikatima (sertifikati izdati zaključno sa 2002. godinom)
 3. C) Kandidati sa novim sertifikatom “Knjigovođa” (izdatim u periodu od 2003-2006 kod IRRCG, kao i u periodu od 2007 do daljnjeg izdatih ili nostrifikovanih kod ISRCG)
 1. Kandidati sa završenim fakultetima i sa završenim višim školama 

Kandidati su dužni Komisiji za obrazovanje, edukaciju i organizaciju ispita dostaviti:

 1. Pismeni zahtjev za oslobađanje od ispita;
 2. Ovjerenu kopiju Diplome ili Uvjerenja o završenom ekonomskom fakultetu;
 3. Ovjeren spisak položenih ispita izdat od studentske službe fakulteta;
 4. Vjenčani list – za kandidatkinje koje su promijenile prezime.

Uslov za priznavanje ispita je kompatibilnost od minimum 80% gradiva sa položenim ispitima na fakultetu u odnosu na ispite predviđene planom i programom za ovo zvanje.

 1. Kandidati sa završenim državnim Ekonomskim fakultetom u Podgorici, kao i kandidati sa završenim državnim Ekonomskim fakultetima iz gradova Republike Srbije podnose:

Iz dosadašnje prakse većini kandidata sa završenim Ekonomskim fakultetom, UCG, Podgorica su bili priznati sledeći ispiti:

Ispit 2.1 Pripremanje finansijskih izvještaja

Ispit 2.3 Upravljanje kadrovima

Ispit 2.4 Informacioni sistemi

Ispit 2.5 Korporativno i poslovno parvo

(od 2012. godine oslobađaju se kandidati koji su prije 2007. godine polagali na fakultetu ispit “Pravo”, kao i  kandidati koji su nakon 2007. godine polagali “Pravo za ekonomiste”, a pritom su na Ekonomskom fakultetu bili na smjeru “Računovodstvo i revizija”)

Ukoliko je neko od kandidata pored Ekonomskog fakulteta završio i postdiplomske studije – Smjer računovodstvo i revizija, onda se tom kandidatu priznaje još jedan ispit  i to :

Ispit 2.2 Finansijske informacije za menadžment

 1. Kod kandidata koji su završili trogodišnje studije na Ekonomskom fakultetu, isti je uslov za priznavanje, ali se priznaju 3 ispita, i to:

Ispit 2.1 Pripremanje finansijskih izvještaja

Ispit 2.3 Upravljanje kadrovima

Ispit 2.4 Informacioni sistemi

Priznavanje ispita ne važi za kandidate koji su završili dvogodišnje studije na državnim Ekonomskim fakultetima, niti za kandidate sa drugih ili privatnih fakulteta sa kojima ne postoji Sporazum o priznavanju.

 1. Kandidati koji su završili Fakultet za Poslovnu ekonomiju, Bar, oslobađanju se od polaganja ispita za sticanje profesionalnog zvanja “Ovlašćeni računovođa” i to:

Kandidati koji su diplomirali na Studijskom programu Menadžment oslobađaju se polaganja sledećih ispita:

Ispit 2.3. Upravljanje kadrovima

Ispit 2.5. Korporativno i poslovno pravo

Kandidati koji su diplomirali na Studijskom programu Računovodstvo, finansije i bankarstvo oslobađaju se polaganja sledećih ispita:

Ispit 2.1. Pripremanje finansijskih izvještaja

Ispit 2.3. Upravljanje kadrovima

Ispit 2.5. Korporativno i poslovno pravo

 1. Kod kandidata koji su završili trogodišnje studije na Univerzitetu Mediteran (MBS), isti je uslov za priznavanje, ali se priznaju 2 ispita, i to:

– Ispit 2.1 Pripremanje finansijskih izvještaja

– Ispit 2.4 Informacioni sistemi

 1. Licima koja su diplomirala/ magistrirala, na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis/ Postdiplomske studije- Preduzetnička ekonomija, Univerziteta Donja Gorica (UDG) priznaju se određeni ispiti prilikom upisa na profesionalnu edukaciju kod ISRCG i to kako slijedi:
 2. a) Kandidati koji su diplomirali na Osnovnim studijama- Opšti smjer i položili izborni predmet Računovodstvo II, oslobađaju se polaganja sledećih ispita:

Ispit 2.1. Pripremanje finansijskih izvještaja

Ispit 2.3. Upravljanje kadrovima

Ispit 2.4. Informacioni sistemi

 1. b) Kandidati koji su završili Osnovne studije na UDG i položili izborni predmet Računovodstvo II + Postdiplomske studije „Preduzetnička ekonomija“ smjer:
 1. Računovodstvo / Opšti smjer- oslobađaju se polaganja sledećih ispita:

Ispit 2.1. Pripremanje finansijskih izvještaja

Ispit 2.3. Upravljanje kadrovima

Ispit 2.4. Informacioni sistemi

Ispit 2.5. Korporativno i poslovno pravo

 1. Računovodstvo, finansije i osiguranje- oslobađaju se polaganja sledećih ispita:

Ispit 2.1. Pripremanje finansijskih izvještaja

Ispit 2.3. Upravljanje kadrovima

Ispit 2.4 Informacioni sistemi

 1. Finansije i bankarstvo- oslobađaju se polaganja sledećih ispita:

Ispit 2.1. Pripremanje finansijskih izvještaja

Ispit 2.3. Upravljanje kadrovima

Ispit 2.4 Informacioni sistemi

Ispit 2.5. Korporativno i poslovno pravo

 1. Finansijska tržišta i korporativno upravljanje- oslobađaju se polaganja sledećih ispita:

Ispit 2.1. Pripremanje finansijskih izvještaja

Ispit 2.3. Upravljanje kadrovima

Ispit 2.5. Korporativno i poslovno pravo

 1. Osiguranje- oslobađaju se polaganja sledećih ispita:

Ispit 2.1. Pripremanje finansijskih izvještaja

Ispit 2.3. Upravljanje kadrovima

Ispit 2.4 Informacioni sistemi

 Da bi kandidati dobili Rješenja o priznatim ispitima, potrebno je da uplate na poslovni račun (510-34282-14) Instituta sertifikovanih računovođa 70,00 eura, po svakom priznatom ispitu.

Oslobađanje kod zvanja ” Sertifikovani računovođa”

Za kandidate koji su od 2011. godine do daljeg položili ispit “Korporativne finansije” kod Prof. dr Dragana Mikerevića, Ekonomski fakultet postdiplomske studije – Smjer računovodstvo i revizija, priznaje se jedan ispit za zvanje “Sertifikovani računovođa” i to:

Ispit 3.5 Strateški finansijski menadžment

 1. B) Po CORS- 1 kandidati koji od ranije imaju stare licence i sertifikate za zvanja :

Računovođa (izdate zaključno sa 2002. godinom od SRRCG)

Samostalni računovođa (izdate zaključno sa 2002. godinom od SRRCG)

takođe se oslobađaju od određenih ispita.

Kandidati sa starim sertifikatom “Računovođa“, ukoliko su završili državni Ekonomski fakultet oslobađaju se tri ispita i to:

– Ispit 2.1 Pripremanje finansijskih izvještaja

– Ispit 2.2 Finansijske informacije za menadžment

– Ispit 2.3 Upravljanje kadrovima

Kandidati sa starim sertifikatom ” Samostalni računovođa” oslobađaju se pet ispita:

– Ispit 2.1 Pripremanje finansijskih izvještaja

– Ispit 2.2 Finansijske informacije za menadžment

– Ispit 2.3 Upravljanje kadrovima

– Ispit 2.4 Informacioni sistemi

– Ispit 2.5 Korporativno i poslovno pravo

Da bi i ovi kandidati dobili Rješenja o priznatim ispitima, potrebno je da uplate na poslovni račun (510-34282-14) Instituta sertifikovanih računovođa 70,00 eura, po svakom priznatom ispitu.

 1. C) Kandidati sa novim sertifikatom “Knjigovođa” (izdatim u periodu od 2003-2006 kod IRRCG, kao i u periodu od 2007. do daljnjeg izdatih ili nostrifikovanih kod ISRCG)

Kandidatima koji posjeduju ovaj sertifikat, a uz ovaj sertifikat su u međuvremenu završili Ekonomski fakultet, priznaju se 5 ispita i to – prva tri ispita (na osnovu prethodnog sertifikata) i dva ispita po osnovu završenog fakulteta (ispiti br 2.4 i 2.5).