INSTITUT SERTIFIKOVANIH RAČUNOVOĐA CRNE GORE daje sljedeće

OBAVJEŠTENJE

U Službenom listu Crne Gore, br. 011/20 od 06.03.2020. godine, objavljeni su sljedeći pravilnici:

  • Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za pravna lica registrovana za obavljanje privredne djelatnosti i druga pravna lica
  • Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih iskaza za privredna društva i druga pravna lica,

Navedeni pravilnici su stupili na snagu 7 (sedam) dana od objavljivanja u Službenom listu Crne Gore, a odnosiće se na finansijsko izvještavanje za 2020. godinu i naredne godine.