Rok za prijavu ispita i uplatu naknade za izlazak na ispit je 17 jun 2021 (četvrtak).

Prijava ispita podrazumijeva dostavljen Institutu popunjen prijavni formular za ispit (na našem sajtu) i dokaz o izvršenoj uplati za naknadu.

Kandidatima koji ne dostave dokaz o uplati naknade, neće biti omogućeno da izađu na ispitni rok.


Prijava (skenirana) se može poslati i na e- mail: [email protected]

Uslov za izlazak na ispitni rok – JUN 2021 je i plaćena naknada za pripremnu nastavu (najkasnije do 17.06.2021.god), za one kandidate koji su istu pohadjali, kao i neizmirene naknade za prethodne ispitne rokove.