U cilju smanjenja administrativnog opterećenja pri ispunjavanju poreskih obaveza, Poreska uprava omogućila je čitavu paletu elektronskih usluga za poreske obveznike, sa posebnim fokusom na mogućnost podnošenja poreskih prijava elektronskim putem, a u skladu sa izmjenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koje će biti u primjeni od 1. januara 2017. godine, obveznici će biti u obavezi da godišnju prijavu poreza na dobit podnose elektronskim putem.

Pročitaj cijelu vijest na:

http://www.poreskauprava.gov.me/vijesti/165821/OBAVJEsTENJE-ZA-PORESKE-OBVEZNIKE-MOGUcNOST-PLAcANJA-DIGITALNOG.html

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>