STRUČNI SEMINAR


Poziv na seminar 22 12 2015


I Sesija 10.30h – 12.00h.

10.30h – 10.35h

Otvaranje – predstavnik Ministarstva finansija
Predavači – Katarina Bulatović i Želimir Đurišić, Deloitte

10.35h – 11.00h

Uvod u IDF Projekat/ trenutna situacija sa profesionalnim kvalifikacijama/ reputacija ispita

11.00h – 11.15h

Otvorena diskusija sa učesnicima (pitanja i odgovori)

11.15h – 11.20h

Pauza

11.20h – 12.00h

Uspjeh sprovedenih ispita

12h – 13h

Pauza

II Sesija 13.00h – 15.00h.

predavač Džon Huper – AARC

13.00h do 13.45h

Međunarodno viđenje promjena u nastavnom planu i programu za računovođe i revizore

13.45h – 14.00h

Otvorena diskusija sa učesnicima (pitanja i odgovori)

14.00h – 14.15h

Pauza

14.15h – 15.00h

Međunarodno viđenje integracija profesionalnih organizacija i univerziteta za računovodstvene kvalifikacije.


Pitanja možete dostaviti u pismenoj formi do 14h, 21.12.2015 god. na e- mail: [email protected]
Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije).


OVAJ SEMINAR JE SAMO ZA ČLANOVE ISRCG I PRETPLATNIKE NA ČASOPIS „RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA“
BROJ MJESTA JE OGRANIČEN!

STRUČNI SEMINAR

Seminar će biti održan24.11.2015. godine (utorak), sa početkom u 10:00h
„Mall of Montenegro” (tržni centar Gintaš), drugi sprat, sala „Milenijum”, Podgorica (registracija učesnika počinje u 09:00h) (more…)

SEMINAR

Podgorica, 10.07.2015. godine

Hotel „Ramada“ (Sala Lesendro),

Bul. Save Kovačevića 74 Početak u 9:00h (registracija učesnika počinje u 8:00h) (more…)


Završena je prijava za Junski ispitni rok, I termin - 19.06.2022.