Četvrti seminar- drugi ciklus 2014- 2015 godine u okviru specijalizacije za zvanje

Ekspert međunarodnog finansijskog izvještavanja na temu MRS- 7, MRS- 8, MRS- 10, MRS- 37

Seminar će biti održan Petak, 08.05.2015. godine, sa početkom u 10:00 h SALA u novim prostorijama ISRCG, (ul. Vukašina Markovića 114 – zgrada Benetonke (Kruševac)

Predavač: Sonja Smolović, Sertifikovani računovođa

PREUZMI POZIV